Vui Ngày Cưới Con

H
ôm nay ngày đẹp, tháng xuân
Thanh thiên bạch nhật ngỡ nằm chiêm bao
Thấy qua cửa mở động đào
Hai con trẻ đã lạc vào Thiên Thai
Thế là gái sắc, trai tài.
Từ nay sum họp trúc mai một nhà
Thêm tình nghĩa mới thông gia
Mình cho dâu thảo, còn ta rể hiền.
Nhờ trời, nhờ phúc tổ tiên
Chỉ hồng buộc chặt nên duyên Châu Trần
Biết ơn họ mạc xa gần
Góp công, góp mặt, quây quần đông vui.
Ghi lòng bè bạn khắp nơi
Nặng tình chẳng quản xa xôi dặm trường.
Hân hoan nhìn cặp uyên ương
Bên nhau, thắm thiết, yêu thương, mặn nồng.

Mai Phương