Dec 04, 2022

Tác giả

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

  From: Van Nguyen

nhathong@sbcglobal.net 


Tiểu Sử Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

- Sinh năm 1940 tại Bạc Liêu.

- Cựu học sinh Chu Văn An Sài Gòn.

- Cựu Sinh viên Sĩ Quan Khoá 8 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức (1959).

- Cựu Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Biệt Động Quân.

- Bị tù cải tạo 8 năm trong chế độ lao tù của Cộng Sản Việt Nam.

- Định cư tại Hoa Kỳ theo Chương trình H.O. 19, ngày 16-11-1993.

- Hiện ngụ tại thành phố Norcross, Georgia.
 

Tất cả các bài của tác giả Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân:

Vương Vấn Chiều Xuân - Đường thi Việt Nam - Apr 05, 2011
Kinh Hồn Động Đất - Đường thi Việt Nam - Mar 18, 2011
Vọng Cố Hương - Đường thi Việt Nam - Jan 10, 2011
Chiều Nắng VàngThu - Đường thi Việt Nam - Aug 23, 2010
Hận buồn chiến bại - Thơ chuyển thể - Apr 30, 2010
Buồn Nước Mất - Đường thi Việt Nam - Apr 23, 2010
Vì Đâu Gãy Súng… Buổi Tàn Xuân !? - Đường thi Việt Nam - Apr 19, 2010
Xuân Tàn Khóc Tháng Tư Đen - Đường thi Việt Nam - Apr 15, 2010
Khí Hùng Anh - Đường thi Việt Nam - Apr 09, 2010
Thơ Sầu Quyện Gió - Đường thi Việt Nam - Apr 05, 2010
Xuân Mến Thương - Đường thi Việt Nam - Mar 31, 2010
Xuân Thướt Tha Chào Xuân Vấn Vương (Bài thơ có 20 cách đọc) - Thơ chuyển thể - Mar 29, 2010
Người “Hát-Ô già ”… Đón Xuân Nơi Đất Khách - Thơ mới hiện đại VN - Feb 03, 2010
Xuân Tha Hương - Thơ mới hiện đại VN - Feb 02, 2010
THẢM CẢNH SÓNG THẦN - Thơ chuyển thể - Oct 01, 2009
Thiền Tu - Thiền Đức - Thiền Tâm - Thơ chuyển thể - Sep 27, 2009
Càn Khôn Dịch Đạo - Thơ chuyển thể - Sep 24, 2009
Thu Chiều (Bài Thơ có 20 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác) - Thơ chuyển thể - Sep 24, 2009
Kiều Gảy Đàn Cho Hồ Tôn Hiến - Đường thi Việt Nam - Sep 21, 2009
Kiều Gảy Đàn Cho Họ Mã / Kiều Gảy Đàn Cho Vợ Chồng Họan Thư - Đường thi Việt Nam - Aug 17, 2009
KIỀU GẢY ĐÀN CHO KIM TRỌNG LẦN ĐẦU - Đường thi Việt Nam - Aug 05, 2009
MỘNG RÃ RỜI - Thơ chuyển thể - Jul 30, 2009
Chánh Lý Âm Dương - Đường thi Việt Nam - Jul 23, 2009
BỖNG GẶP EM - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2009
Nhụy Hoa Lài - Thơ mới hiện đại VN - Jul 05, 2009
BÀI CA DỊCH LÝ - Đường thi Việt Nam - Jun 29, 2009
Như Hạt Ngọc Trong Veo - Thập Thủ Liên Hoàn - Đường thi Việt Nam - Jun 14, 2009
Người Hát Ô Già... Thương Một Kiếp Nhân Sinh - Thơ mới hiện đại VN - Jun 06, 2009
Khóc Tình Thơ - Thơ chuyển thể - Jun 02, 2009
Thiền Ngâm - Thơ chuyển thể - May 28, 2009
NGƯỜI “HÁT-Ô” GIÀ… THĂM MỘ BẠN - Thơ mới hiện đại VN - May 21, 2009
THƯƠNG TIẾC - Thơ chuyển thể - May 21, 2009
TIẾNG HÁT SẦU THƯƠNG - Thơ chuyển thể - May 20, 2009
Kiều Ở Lầu Xanh Tại Châu Thai - Thập Thủ Liên Hoàn - Đường thi Việt Nam - May 17, 2009
Kiều Ở Thanh Lâu Tại Lâm Tri - Thập Thủ Liên Hoàn - Đường thi Việt Nam - May 17, 2009
Những Vần Thơ Vịnh Kiều (thuận Nghịch độc) - Thơ chuyển thể - May 01, 2009
GIỮ TRỌN LÒNG TIN (Bài thơ có 20 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác) - Thơ chuyển thể - Apr 30, 2009
MỘNG GỞI TÌNH VƯƠNG (Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác) - Thơ chuyển thể - Apr 28, 2009