Jul 23, 2024

Đường thi Việt Nam

Vua Ngô Quyền
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 11:05:37 PM, Feb 27, 2024 * Số lần xem: 146

 

*              

 
 
Vua Ngô Quyền 

 
Song toàn văn võ tấc lòng trung
Tế thế an bang thuở bão bùng
Vạn cổ phương danh trang tuấn kiệt
Thiên thu huân nghiệp đấng anh hùng
Tiểu trừ nội tặc không khoan nhượng
Tận diệt ngoại thù  chẳng thứ dung
Chấm dứt gần ngàn năm Bắc thuộc
Ngô Vương Quyền lẫm liệt nguyên nhung

Nguyễn Minh Thanh


Ngô Quyền (897 -  944): người Đường Lâm SơnTây.
Cha Ngô Mân, Mẹ Phùng thị Tịnh Không.
Ông là bộ tướng của Hào Trưởng Dương Đình Nghệ. Và được Hào Trưởng gả con cho tên Dương Như Ngọc .

Khi Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ. Ông đem quân diệt trừ. Kiều Công Tiễn quá sợ  cầu cứu nhà Nam Hán, Vua Nam Hán cho con là Lưu Hoằng Tháo tiến binh giúp Kiều Công Tiễn với thâm ý sẽ chiếm lĩnh luôn xứ Giao Châu...

Song, thái tử Hoàng Tháo đã bị tử trận trong " bãi cọc nhọn " trên  Bạch Đằng giang năm 938. " Cắm Cọc Trên Sông " là quân mưu sáng tạo tuyệt vời của Ô. Ngô Quyền. Quân mưu này hữu dụng mãi cho đến đời Nhà Trần.

Mùa xuân năm 939, Ô. Ngô Quyền lên ngôi, xưng là Ngô Vương, xây dựng nhà nước tự chủ, lập Dương thị làm chánh hậu.

Nước ta chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc gần ngàn năm. Mừng...!!

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.