Jul 23, 2024

Đường thi Việt Nam

Đánh Đồng Ngôn Ngữ Anh Hùng, Gian Hùng & Tù Oán
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 04:48:20 PM, Jun 17, 2024 * Số lần xem: 93

 

    *

 

Đánh Đồng Ngôn Ngữ
Anh Hùng, Gian HùngĐại Vương Hưng Đạo đấng Anh hùng
Văn võ song toàn dạ tận trung
Một thuở Hoá Giang ngùi chiến tượng
Ba lần trận địa phá Nguyên quân
Giữ gìn bờ cõi trư ̀phương Bắc
Bảo bọc non sông khỏi ngoại Hung
Có kẻ Gian Hùng chuyên phản quốc
Thậm xưng hỗn luận khoát " anh hùng "

Nguyễn Minh Thanh

            ❤️

 
Tù Oán

Năm năm mới có cuộc tương phùng
Thoáng chốc Em về ta nhớ nhung
Chuỗi lá vàng hoe... sầu điệp điệp
Truông rừng xanh mịt... oán trùng trùng
Em về thui thủi vùng kinh tế
Ta ở rạc rài trại tập trung
" Cải tạo " buồn cười, hề, " cải tạo "
Chuyện người Tô Võ vẫn soi chung

Nguyễn Minh Thanh
( Trại tù Thanh Cẩm - 1980 ) 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.