Jul 12, 2024

Đường thi Việt Nam

Lê Lai - Kỷ Tín
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 08:22:30 PM, Feb 02, 2024 * Số lần xem: 179

 
Lê Lai - Kỷ Tín


Sử Việt tiền nhân bậc đại hùng
Lông hồng xem nhẹ nặng lòng trung
Lê Lai cứu chúa tình thâm cảm
Kỷ Tín thay vua thế chẳng đừng
Kỷ Tín ngồi chờ lời chỉ định
Lê Lai phắt dậy nguyện tiên xung
Ao nhà biển cả đều cần có
Biển cả bao la đẹp hãi hùng...!!

                          Nguyễn Minh Thanh

* Lê Lai (? - 1418 ) người Thanh Hóa, cha là Lê Kiều. Ông lo hậu cần cho Bình Định Vương rất chu đáo.
Hội thề Lũng Nhai năm 1416 đã có Lê Lai.
* Kỷ Tín (? - 204 TCN ): Lưu Bang bị Hạng Võ vây ngặt ở thành Huỳnh Dương, thế khó thoát.
Nhờ Kỷ Tín đóng giả làm Lưu Bang, và Lưu Bang thoát nạn. ( Truyện Tàu, Hán - Sở tranh hùng )


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.