Jul 23, 2024

Đường thi Việt Nam

Khái Hưng Trần Khánh Giư (1896-1947)
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 03:25:01 PM, Jan 29, 2024 * Số lần xem: 185

*              

 

Khái Hưng
Trần Khánh Giư (1896-1947)

 Con quan Tuần Phủ nếp gia phong
Sinh quán Cổ Am đất Hải Phòng
Theo học trường Albert Sarraut
Làm thầy tư thục tiếng Thăng Long

Quốc Dân Đảng Việt hằng gom ý
Tự Lực Văn Đoàn đã góp công
Tiểu thuyết canh tân nâng nghĩa sống
Cuối đời nghẹn nước... chạnh dòng sông...!!

            Nguyễn Minh Thanh kính bút


Khái Hưng
Trần Khánh Giư

Nửa Chừng Xuân lỡ chuyện tơ duyên
Tiếng Suối Reo xua đuổi muộn phiền
Đeo đẳng lòng... Tiêu Sơn Tráng Sĩ
Ngẩn ngơ dạ... Hồn Bướm Mơ Tiên
Thoát Ly đảng trị chưa Thừa Tự
Tục Lụy dân sinh lắm phổ truyền
Anh Phải Sống trong Tình Tuyệt Vọng
Đời Mưa Gió chẳng toại Lời Nguyền

          Nguyễn Minh Thanh kính bút


* Khái Hưng con cụ Trần Thế Mỹ quan Tuần Phủ. Học trường Albret Sarraut. Ông đậu Tú tài phần I , ra dạy tư thục Thăng Long, Hà Nội.
1932: Khái Hưng cộng tác với Nhất Linh xuất bản tuần báo Phong Hóa, rồi Ngày Nay...
1945: Ông điều hành báo Chính Nghĩa và Việt Nam, cơ quan tranh đấu của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Cả hai tờ báo đều chống Cộng và chống thực dân Pháp.
1946 - 1947 Khái Hưng bị Việt Cộng bắt giam ở Lạc Quần, và sau đó bị giết, trấn nước ở bến đò Cựa Gà sông Ninh Cơ ( Nam Định )...!!
Ông mất đang khi chưa có con Thừa Tự...!!
** Những chữ "viết hoa " nêu trên là " Tên " những tác phẩm của Ông, gồm có 11 tác phẩm tiêu biểu. Ngoài ra còn nhiều... còn nhiều...


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.