Jul 12, 2024

Đường thi Việt Nam

️️️Phải Chi...& Tiền Đồ Tổ Quốc...!!
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 08:15:45 PM, Feb 06, 2024 * Số lần xem: 184

 

*              

 💛

️️️Phải Chi...

️️️Phải Chi...
Sông Núi còn nguyên vẹn
Nòi Giống ngẩng cao đáng tự hào

Lệ thuộc Bắc Kinh nhục... cỡ nào ?!!
Hồng Hà cau mặt chạnh lòng đau
Phải chi Sông Núi còn nguyên vẹn
Với lại Giống Nòi được ngẩng cao
"Xuất Khẩu " cảnh ngoài : - Nam bán sức
" Làm Dâu Xứ Ngoại": - Nữ buôn ngao
Nam  Quan, Đông Hải... dâng Tàu Khựa...!!
Việt Cộng nhục không, lại " Tự Hào " ??!!

                          Nguyễn Minh Thanh

 ❤️

 Tiền Đồ Tổ Quốc...!!

Rừng vàng Biển bạc có còn đâu...!!
Mây trắng ngùi bay núi gục đầu
Biển bạc ngư thuyền sùi sụt khóc
Rừng vàng cổ thụ xốn xang đau
Tư gia, biệt phủ thơm... cây qúi
Mộ đá, sơn lăng thích... đất mầu
Tàm thực Tặc Tàu không mệt mỏi
Tiền đồ Tổ Quốc ngập đêm sâu...!!

             Nguyễn Minh Thanh

🌹


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.