Jul 12, 2024

Đường thi Việt Nam

Bạch-Đằng Giang
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 07:26:37 PM, Mar 21, 2024 * Số lần xem: 119
Hình ảnh
#1

 

*              

 
Bạch-Đằng Giang

Chiến Trường Lừng lẫy
Chiến Công Lẫm Liệt1 - Ngô Quyền

Đại Thắng Bạch Đằng giang - 938
Dụ địch vô vùng cọc ngập sâu
Ngô-Quyền triều rút đợi khi nao
Tròng trành thuyền giặc nghiêng chìm đắm
Tức tốc quân ta đánh ập vào
Lấp loáng gươm huơ thân chập choạng
Lập lòe giáo lượn xác chênh chao
Tóc đen sóng đỏ thây nhô nhấp
Hoàng-Tháo đầu rơi... cuộn cuộn trào

                           Nguyễn Minh Thanh

Khi Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ là chủ tướng cũng là nhạc phụ của Ô. Ngô Quyền. Ông đem quân diệt trừ. Kiều Công Tiễn quá sợ  cầu cứu nhà Nam Hán, Vua Nam Hán cho con là Lưu Hoằng Tháo tiến binh giúp Kiều Công Tiễn với thâm ý sẽ chiếm lĩnh luôn xứ Giao Châu...

Song, thái tử Hoàng Tháo đã bị tử trận trong “bãi cọc nhọn” trên  Bạch Đằng giang năm 938.

“Cắm Cọc Trên Sông” là quân mưu sáng tạo tuyệt vời của Ô. Ngô Quyền. Quân mưu này hữu dụng mãi cho đến đời Nhà Tiền Lê, Nhà Trần.

2 - Lê-Đại-Hành

Binh Bại Bạch-Đằng giang - 24 - 1 - 981
Ồ ạt tiến quân cửa Bạch Đằng
Hầu-Nhân ngạo mạn lại hung hăng
Thừa cơ nước nổi Tàu xông xáo
Thất thế cọc chìm Việt nhọc nhằn
Giặc Bắc kiêu căn phô hách dịch
Quân Nam quyết chí triệt xâm lăng
Rút ra kinh nghiệm mong toàn thắng
Lẫm liệt thiên thu sóng Bạch Đằng

                         Nguyễn Minh Thanh

 
Hoàng đế Lê Đại Hành, Lê Hoàn (941- 1005) người Thanh Hoá, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ông, trí dũng song toàn, được Đinh Tiên Hoàng  phong Thập Đạo tướng quân, Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ của Nhà Đinh.

Ngày 24 tháng 1 năm 981 Tướng Tống Hầu Nhân Bảo chỉ huy Thủy Quân ồ ạt tiến vào cửa Bạch Đằng. Lê Đaị Hành bố trận diệt địch...

Song, trận Bạch Đằng đầu này, quân Việt đã thất bại, do thủy triều chưa kịp rút bày cọc nhọn thì quân Tống đã tiến quá nhanh và vượt qua khu cắm cọc mai phục. Quân Đại Cồ Việt thua to.

3 - Lê-Đại-Hành

Đại Thắng Bạch-Đằng giang- 28 - 4 - 981
Xác định thủy triều chuyện tử sinh
Đại Hành cắm cọc nắm chu trình
Giả thua dụ giặc vào... mai phục
Ngỡ thắng Tống quân lọt... địa hình
Nhân-Bảo xông pha trừ thế trận
Đại Hành cấp bách bũa tinh binh
Hãm vây tứ phía hòng tiêu diệt
Nhân-Bảo  Nam chinh đã bỏ mình

                             Nguyễn Minh Thanh

Ngày 28 tháng 4 năm 981, trận huyết chiến Bạch Đằng giang diễn ra lần thứ Hai.

Lần này có kinh nghiệm, Vua Lê Đại Hành cho nghiên cứu lại thuỷ triều: lên, xuống chính xác rồi bố trận phục binh...

Xong,  khi quân giặc vào khu đã định, Ông cho cánh quân với xuồng nhỏ ra hỗn chiến quân Tống. Chiến sự đang diễn ra quyết liệt thì quân Đại Cồ Việt giả thua, bỏ chạy. Ăn quen lần trước, quân Tống thừa thắng đuổi theo. Khi chiến thuyền của Hầu Nhân Bảo lọt vào trận địa mai phục, Lê Đại Hành điều quân đánh ráo riết, chận địch. Đang khi triều rút vừa đúng, bày cọc nhọn, thuyền giặc như cua gãy càng . Thủy, Bộ... Các chiến binh Đại Cồ Việt từ khắp các nơi đổ về vùng chiến Bạch Đằng. Vây đánh quân Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị giết chết trong loạn quân.

4 - Hưng-Đạo Vương

Đại Thắng Bạch-Đằng giang - 1288
Thủy triều vốn dĩ giặc không thông
Cơ hội Đại Vương đẩy vào tròng
Bố trận giữa dòng chôn cọc nhọn
Phục binh hai phiá ẩn xuồng con
Nước lui thuyền chiến đang bề bộn
Sông cạn xuồng con vẫn lách lòn
Phóng hoả chiến thuyền Ô-Mã khốn
Nước sông sóng bũa chuyển màu son

             Nguyễn Minh Thanh


Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300), con An Sinh Vương Trần Liễu, cháu kêu vua Trần Thái Tông là chú ruột, người Tức Mặc Nam Định. Ông có mặt trong ba trận đánh với Nguyên Mông. Lần thứ 2 và thứ 3, ông được vua Trần Nhân Tông phong làm Tiết chế các đạo quân thủy bộ. Dưới tài lãnh đạo của ông, Đại Việt đã toàn thắng Nguyên Mông...

Khi Ô Mã Nhi dẫn đoàn chiến thuyền tiến vào sông Bạch Đằng nhân lúc nước lớn, thủy quân nhà Trần thuyền nhỏ xông ra hỗn chiến. Rồi giả thua chạy vào sâu bên trong. Ô Mã Nhi thúc quân đuổi theo. Tướng Nguyễn Khoái xuất hiện, nhử quân Nguyên tiến sâu vào khúc sông đã đóng cọc. Quân Trần vừa đánh vừa đợi cho thủy triều xuống, khi đó mới tấn công dữ dội vào đội thuyền địch. Chiến thuyền địch bị kẹt cọc nhọn, cua gãy càng, quân ta dụng hỏa công diệt gọn. Ô Mã Nhi bị bắt sống và nhiều tên khác đã tử trận...

5 - Phần Kết:

Cảm Thán

Tổ Tiên ta có lắm anh hùng
Văn võ song toàn diệt bạo hung...
Đường, Tống... bao phen sang chiếm cứ
Nguyên, Minh... mấy bận đến xâm lăng
Đại bang triển lực đi hà hiếp
Tiểu quốc dụng mưu vượt khó khăn
Hơn bốn ngàn năm qua... bão tố
Nhưng nay Sông Núi... đã tan dần...!!!

                         Nguyễn Minh Thanh
 

LIÊN HỆ CHIẾN TRANH VIỆT NAM:

XÓT DẠ TRÙNG TRÙNG

Ba mươi năm binh lửa điêu tàn
Cây rừng không đủ chít khăn tang
Triệu người vượt biển tìm đường sống
Sông Núi ngoảnh nhìn hoạ Bắc phang..!!    

                      NGUYỄN MINH THANH

Thiên trường địa cửu hữu thời tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ (TBH)

 (Trời đất dài lâu tan có lúc,
Hận này dằng dặc thuở nào ngui?)        

        Nguyễn Minh Thanh biên soạn
          (GA, 3- 3 -  2024)


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.