Hoạ Diệt Vong

Lã chã rừng Thu khóc Núi Sông
Đau lòng Tiền Bối dạn dày công
Anh hào lớp lớp hao xương trắng
Nữ kiệt hàng hàng hiến máu hồng
Độc Lập quẩn quanh con cá chậu
Tự Do khuôn khổ cánh chim lồng
Than ôi Sông Núi đang bờ vực
Tai ách bên lưng hoạ diệt vong

           Nguyễn Minh Thanh

                  
                        🌺


Ưu Tư...
Đặc Khu, Đại Phố...


Đại Phố, Đặc Khu... mọc khắp nơi...
Tàu Man bành trướng chẳng hề ngơi
Nam Quan, Bản Giốc đà tan tác
Vịnh Bắc, Biển Đông cũng rã rời
Xót dạ Tiền Nhân dòng máu đổ
Đau lòng hậu bối giọt mưa rơi
Tiếc xưa Chiêm quốc ngời xa mã
Cổ tháp sương khuya khóc giống Hời...!!

Nguyễn Minh Thanh

                  🌺


Huyết Lệ Sử Thi 30 - 4 - 1975
Trốn Chạy Việt Cộng


n... ùn... dân Việt trốn nhân tai
Vượt biển vượt sông vượt núi dài
Tránh lũ cùng hung loài Việt Cộng
Thoát bầy cực ác bọn Tàu sai
Biển Đông xác ngập... bồng bềnh nổi
Rừng núi thây phơi... rải rác bày
Bắc thuộc, Tây nô thua  Cộng ác
Ngụy ngôn quỷ đỏ cướp ban ngày

                Nguyễc Minh Thanh

                     🌺