THƯƠNG VỢ

Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ âu đành phận
Năm nắng mười mưa dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không

Tú Xương

💚

Thương Vợ ( 1 )

Chinh chiến dạn dày giữ núi sông
Thương em nuôi trẻ với mong chồng
Nhịp quân biền biệt ngùi... tin nhạn
Tiếng súng đì đùng ngại... hướng đông
Vận nước tác tan thê thảm phận
Tình nhà lo liệu nhọc nhằn công
Chồng con tròn phận hai vai gánh
Biển rộng sông dài...có rõ không ?!

Nguyễn Minh Thanh

💚 ❤️

 Thương Vợ ( 2 )

Muôn dặm trập trùng núi tiếp sông
Trại tù lắn lội kiếm thăm chồng
Đường xa heo hút... mờ phương bắc
Tàu hỏa ngoằn ngoèo... mịt biển đông
Trạm nghỉ giữ đồ... mòn mỏi mắt
Xe trâu theo bộ... miệt mài công
Cao xanh nhi nữ thời ly loạn
Đau khổ vô vàn... có xót không ?!

Nguyễn Minh Thanh

💚 💛 ❤️