Jul 18, 2024

Tác giả

Lê Kim Thượng
Hình ảnh
#1
#2

Sinh Lê
lekimthuongtho@gmail.com
 


Nhà thơ Lê Kim Thượng tên thật là Lê Ngọc Sinh, sinh năm 1953. Quê quán: Diên Lạc - Diên Khánh- Khánh Hòa. Ông vốn là nhà giáo, hiện cư trú tại Ninh Hiệp - Ninh Hòa - Khánh Hòa.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Mưa Diên Khánh I ( năm 1973 )
- Mưa Diên Khánh II ( năm 1974 )

Giải thưởng :   “ Tác phẩm hay nhất - Năm 2018 ”Văn học Nghệ thuật Đồng bằng Sông Cửu Long
 
"Nhà thơ Lê Kim Thượng

 

Tất cả các bài của tác giả Lê Kim Thượng:

Xanh Rêu 1 - 2 - Thơ Lục Bát - Jul 15, 2024
Cho & Trả - Đường thi Việt Nam - Jul 12, 2024
Có - Không 1 - 2 - Thơ Lục Bát - Jul 10, 2024
Tập Thiền & Trăm Năm - Đường thi Việt Nam - Jun 11, 2024
Tịnh Và Lạc - Thường Và Ngã - Đường thi Việt Nam - Jun 04, 2024
Mộng Ảo 1 - 2 - Thơ Lục Bát - Jun 03, 2024
Thực - Mơ 1 - 2 - Thơ Lục Bát - May 29, 2024
Xoay Vần 1 - 2 - Thơ Lục Bát - May 14, 2024
Bùn Đất 1 – 2 - Thơ Lục Bát - Apr 02, 2024
Lạc Nhau 1 - 2 - Thơ Lục Bát - Mar 22, 2024
Nhà Quê 1 - 2 - Thơ Lục Bát - Jan 29, 2024
Mong Manh 1 - 2 - Thơ Lục Bát - Oct 19, 2023
Sắn Khoai 1 - 2 - Thơ Lục Bát - Sep 11, 2023
Nợ Nhau - Thơ Lục Bát - Aug 25, 2023
Khuyết Trăng - Thơ Lục Bát - Aug 05, 2023
Tròn Trăng - Thơ Lục Bát - Jul 17, 2023
Mùa Qua - Thơ Lục Bát - Jun 12, 2023
Mẹ Quê 1-2 - Thơ mới hiện đại VN - May 17, 2023
Nẻo Về & Năm Canh - Thơ Lục Bát - May 16, 2023
Chi Mai 1 - 2 - Thơ Lục Bát - May 15, 2023
Lụy Đò 1- 2 - Thơ Lục Bát - Mar 11, 2023
Vô Vi - Thơ Lục Bát - Mar 05, 2023
Hạt Tình 1-2 - Thơ mới hiện đại VN - Nov 25, 2022
Son Trẻ 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Oct 07, 2022
Yến - Oanh 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Sep 09, 2022
Đôi Bờ 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Sep 09, 2022
Xuân Xưa 1- 2- 3 - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2022
Bóng Già 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Aug 29, 2022
Diêu Bông 1- 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 27, 2022
Rạ Rơm 1 -2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 18, 2022
Trót Trao 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Apr 13, 2022
Trăng Đồng 1-2 - Thơ mới hiện đại VN - Nov 24, 2021
Trốn Tình 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jun 08, 2021
Hoa Tình/Trầm Tích - Thơ mới hiện đại VN - Mar 30, 2021
Viễn Xứ/Miền Nhớ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 22, 2020
Mây Trắng/ Ngược Xuôi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 15, 2020
Gió Chướng/Trầu Cau - Thơ mới hiện đại VN - Aug 12, 2020
Tịnh Tâm / Hàn Giang - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2020
Chi Mai/Trăng Nửa - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2020
Mơ Hoa / Ly Hương - Thơ mới hiện đại VN - Jun 19, 2020
Cầu Vồng /Tầm Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jun 11, 2020
Tịnh Tâm / Hàn Giang - Thơ mới hiện đại VN - Jun 02, 2020
Thơ Tình 2020 - Thơ mới hiện đại VN - May 28, 2020
Viễn Xứ 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2018
Lưu Ly 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Aug 27, 2018
Bạch Vân 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Aug 16, 2018
Tình Hoa 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Aug 08, 2018
Ngược Xuôi 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 25, 2018
Mưa Nguồn 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 13, 2018
Thành Hôn 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2018