Sep 21, 2019

Tác giả

TS Phạm Trọng Chánh
Hình ảnh
#1
#2

TS Phạm Trọng Chánh

phamtrongchanh@free.fr

Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris V; Sorbonne.

tác giả: Hồ Xuân Hương, nàng là ai ?  Khuê Văn Paris xb 2000

Nguyễn Du mười năm gió bụi và mối tình Hồ Xuân Hương. Khuê văn  Paris xb.2011


Liên lạc:
phamtrongchanh@free.fr

Tất cả các bài của tác giả TS Phạm Trọng Chánh:

Sử thi Iliade thi ca khúc XXII bài 23 - Thơ dịch - Aug 06, 2018
Sử thi iliade thi ca khúc 21 - bài 22 - Thơ dịch - Jul 11, 2018
Ngô Thì Nhiệm đề thơ - Biên khảo - Jun 20, 2018
Sử thi Iliqde bài 21 - Thơ dịch - May 01, 2018
Ngô Thì Nhậm Cúc Thu Bách Vịnh - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 03, 2018
Sử thi Iliade bài 20 - Thơ dịch - Mar 27, 2018
Cúc Thu Bách Vịnh - Phan Huy Ích - Biên khảo - Jan 08, 2018
Su Thi iliade bai 19 - Thơ dịch - Nov 10, 2017
Đọc Odyssey Homer Đỗ Khánh Hoan dịch - Tiểu luận - Tạp bút - Nov 05, 2017
Đọc Iliade Homer bản dịch Đỗ Khánh Hoan - Tiểu luận - Tạp bút - Oct 29, 2017
Sử thi Iliade bài 18 - Thơ dịch - Oct 08, 2017
Thành Thăng Long qua thơ Đoàn Nguyễn Tuấn - Viết về tác giả & tác phẩm - Sep 30, 2017
Sử Thi Iliade bài 17 - Thơ dịch - Sep 01, 2017
Sử Thi Iliade bài 16 - Thơ dịch - Aug 09, 2017
Nguyễn Hành - Minh Quyên thi tập - Biên khảo - Jul 23, 2017
Sử Thi Iliade bài 15 - Thơ dịch - Jun 26, 2017
Phan Huy Ích - Tinh Sà Kỷ Hành - Biên khảo - Jun 19, 2017
Quyển Lịch Sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX - Biên khảo - Apr 27, 2017
Sử thi Iliade bài 14 - Biên khảo - Apr 21, 2017
Sử thi Iliade bài 13 - Biên khảo - Apr 06, 2017
Sử thi iliade bài 12 - Biên khảo - Mar 13, 2017
Yên Đài Thu Vịnh của sứ thần Đoàn Nguyễn Tuấn. - Biên khảo - Mar 09, 2017
Nguyễn Du qua di tích Hoàng Sào - Biên khảo - Feb 28, 2017
Sử thi Iliade bài 11 - Biên khảo - Feb 18, 2017
Suy Tư trước tượng Eve của vua Hàm Nghi - Biên khảo - Feb 08, 2017
Sử thi Iliade bài 10 - Biên khảo - Jan 22, 2017
Nguyễn Du Qua Mộ Tỷ Can - Biên khảo - Jan 16, 2017
Sử Thi Iliade bài 9 - Biên khảo - Jan 03, 2017
Nguyễn Du Qua Đất Cũ Triệu Đà - Biên khảo - Dec 19, 2016
Sử thi Iliade thi ca khúc VII - Biên khảo - Nov 21, 2016
Nguyễn Du đi qua Thương Ngô - Biên khảo - Nov 06, 2016
Sử Thi Iliade Bài VI - Biên khảo - Nov 01, 2016
Nguyễn Du viết về Nhạc Phi - Biên khảo - Oct 18, 2016
Sử Thi Iliade Thi Ca Khúc V - Biên khảo - Oct 15, 2016
Nguyễn Du qua mộ Âu Dương Tu - Biên khảo - Oct 04, 2016
Sử thi Iliade thi ca khúc IV - Biên khảo - Sep 20, 2016
Nguyễn Du qua đài Tam Qui Quản Trọng - Biên khảo - Aug 25, 2016
Sử thi Iliade Thi ca khúc III - Biên khảo - Aug 14, 2016
Quế Hiên Nguyễn Nể - Biên khảo - Aug 01, 2016
Kể Chuyện Tình Nhà Thơ Triết Gia Phạm Công Thiện - Tùy bút - Bút ký - Jul 26, 2016
Nguyễn Du Qua Đỉnh Tô Tần - Biên khảo - Jul 23, 2016
Nguyễn Du qua Kê Khang cầm đài và Lưu Linh Mộ - Biên khảo - Jul 22, 2016
bài 3 Sử thi Iliade thi hào Homère - Biên khảo - Jul 18, 2016
Nguyễn Du qua Hàm Đan đọc bia Liêm Pha - Biên khảo - Jul 13, 2016
Nguyễn Du Qua Mộ Kỳ Lân - Biên khảo - Jun 26, 2016
Nguyễn Du qua cầu Dự Nhượng - Biên khảo - Jun 07, 2016
Sử Thi Illiade Thi Hào Homère II - Biên khảo - Jun 07, 2016
Sử Thi Illiade Thi Hào Homère - Biên khảo - May 22, 2016
Nguyễn Du đi thăm các di tích thời Tam Quốc - Biên khảo - Apr 29, 2016
Nguyễn Du Qua Phục Ba Miếu - Biên khảo - Apr 12, 2016