Jun 23, 2024

Tác giả

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
Hình ảnh
#1
#2

TS Phạm Trọng Chánh

phamtrongchanh@free.fr

Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris V; Sorbonne.

tác giả: Hồ Xuân Hương, nàng là ai ?  Khuê Văn Paris xb 2000

Nguyễn Du mười năm gió bụi và mối tình Hồ Xuân Hương. Khuê văn  Paris xb.2011


Liên lạc:
phamtrongchanh@free.fr

Tất cả các bài của tác giả Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh:

Sử thi Énéide Bài 4 - Thơ dịch - Jun 19, 2024
Sử thi Énéide Bài 3 - Thơ dịch - Jun 02, 2024
Sử thi Énéide Bài 2 - Thơ dịch - Jun 01, 2024
Sử thi Énéide, Thi hào Virgile (70-19 trước jc) ⭐️ - Thơ dịch - May 08, 2024
Trường ca Roland- Kiệt tác thi ca nước Pháp thời Trung Cổ- Bài 3 - Thơ dịch - Apr 05, 2024
Trường ca Roland- Kiệt tác thi ca nước Pháp thời Trung Cổ- Bài 2 - Thơ dịch - Apr 04, 2024
TRƯỜNG CA ROLAND KIỆT TÁC THI CA NƯỚC PHÁP THỜI TRUNG CỔ - Bài 1 - Trường thiên song thất lục bát - Apr 04, 2024
Nguyễn Thông (1827-1884) - Thám hiểm khẩn hoang và việc khai phá vùng thượng du - Biên khảo - Jan 12, 2024
Đọc Odyssey Homer Đỗ Khánh Hoan dịch - Tiểu luận - Tạp bút - Jan 06, 2024
Đại thắng vua Quang Trung năm 1789 qua thơ văn người đương thời - Biên khảo - Jan 06, 2024
Ngô Thì Nhiệm đề thơ - Biên khảo - Jan 05, 2024
Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm Bích Khê Và Lầu Ông Hoàng Phan Thiết - Biên khảo - Nov 21, 2023
Ký Sự Du Hành Argentine - Tùy bút - Bút ký - Oct 05, 2023
Ngô Vi Quý- Đoàn Nguyễn Tuấn Phan Huy Ích và Nguyễn Du Năm 1789-1790 Trên Đất Thanh Dưới Triều Tây Sơn - Biên khảo - Jun 16, 2023
OS LUSIADAS - BÀI 11 - Thơ dịch - Jun 15, 2023
Mừng Thọ Giáo Sư Lê Thành Khôi 100 Tuổi - Viết về tác giả & tác phẩm - May 05, 2023
LES LUSIADES (BÀI 10) - Thơ dịch - May 05, 2023
Nửa Thế Kỷ Cùng Anh Đặng Tiến - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 22, 2023
OS LUSIADES (BÀI 9) - Thơ dịch - Apr 12, 2023
OS LUSIADES (BÀI 8) - Thơ dịch - Mar 05, 2023
LES LUSIADES (BÀI 7) - Thơ dịch - Mar 02, 2023
LES LUSIADES (BÀI 6) - Thơ dịch - Feb 06, 2023
OS LUÍSADES ( bài 5 ) - Thơ dịch - Jan 10, 2023
OS LUSÍADAS - BÀI 4 - Thơ dịch - Dec 08, 2022
OS LUSIADES - BÀI 3 - Thơ dịch - Nov 19, 2022
Os Lusiadas - Thơ dịch - Nov 07, 2022
Bồ Đào Nha- Việt Nam Và Os Lusiadas Của Thi Hào Luis De Cameoes (1525-1580) - Biên khảo - Oct 13, 2022
Nguyễn Du làm gì trong mười năm gió bụi - Biên khảo - Sep 13, 2022
Sử thi Iliqde bài 21 - Thơ dịch - Sep 09, 2022
Thần Khúc Dante Alighieri bài 1.2.3 - Thơ dịch - Sep 08, 2022
Thần Khúc của Dante Alighieli bài 4 & ̀5 - Thơ dịch - Sep 08, 2022
Suy Tư trước tượng Eve của vua Hàm Nghi - Biên khảo - Sep 08, 2022
Thần khúc Dante bài 28 - Thơ dịch - Sep 08, 2022
Tái Lập Văn Bản Huơng Đình Cổ Nguyệt Thi Tập Của Hồ Xuân Huơng - Biên khảo - Aug 03, 2022
Sơn Hậu Diễn Truyện - Biên khảo - Mar 23, 2022
Tiểu Thuyết Hoa Hồng (bài 6) - Thơ dịch - Feb 23, 2022
Văn bản tuồng hát bội kho tàng văn hóa Việt Nam bị quên lãng - Biên khảo - Feb 10, 2022
Tiểu Thuyết Hoa Hồng- Bài 5 - Thơ dịch - Jan 13, 2022
Kỷ niệm với nhà nhạc học Trần Quang Hải (1944-2021) - Tùy bút - Bút ký - Jan 10, 2022
Hồ Xuân Huơng Chân Dung Và Tác Phẩm - Biên khảo - Dec 09, 2021
Tiểu Thuyết Hoa Hồng bài 4 - Thơ dịch - Nov 29, 2021
Tiểu Thuyết Hoa Hồng Bài 3 - Thơ dịch - Nov 15, 2021
Tiểu Thuyết Hoa Hồng- Bài 2 - Thơ dịch - Sep 10, 2021
Tiểu Thuyết Hoa Hồng- Bài 1 - Thơ dịch - Sep 08, 2021
Thần Khúc Dante Bài 35- Tiếp theo và hết - Thơ dịch - Jul 20, 2021
Thần Khúc Dante Bài 34 - Thơ dịch - Jun 24, 2021
Thần Khúc Dante Bài 33 - Thơ dịch - Jun 09, 2021
Thần Khúc Dante Bài 32 - Thơ dịch - Jun 03, 2021
Thần Khúc Dante Bài 31 - Thơ dịch - May 18, 2021
Thần Khúc Bài 30 - Thơ dịch - May 05, 2021