Jun 18, 2018

Tác giả

Sông Cửu
Hình ảnh
#1
#2
#3
 

Songcuu Bui  songcuubui@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Sông Cửu:

Mẹ Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Jun 13, 2018
Biển Nhớ Tình Anh - Thơ mới hiện đại VN - May 30, 2018
Cấm Yêu… / Tình Điên 6 - Thơ xướng họa - May 30, 2018
Giọt Nước Mắt - Thơ tân hình thức - May 24, 2018
Gió Mây / Sương Khói - Thơ xướng họa - May 18, 2018
Hữu Đề Cảm Hứng - Thơ xướng họa - May 09, 2018
Mối Tình Đến Thác Còn Vương - Thơ mới hiện đại VN - May 07, 2018
Trang Haiku Thi ký của Sông Cửu - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2018
Trái Tim Hóa Đá - Thơ mới hiện đại VN - Apr 30, 2018
Núi Tản - Ao Vua - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2018
Vọng Về Ký Ức - Thơ mới hiện đại VN - Apr 23, 2018
Đêm Huyền Ảo / Sớm Lặng Yên - Thơ xướng họa - Apr 19, 2018
Thi ký Ba Tri - Thơ mới hiện đại VN - Apr 17, 2018
Qua Đường - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2018
Chân Trời - Tập thơ - Apr 08, 2018
Lời Cuội Kính họa vui bài thơ Hỏi Trăng - Thơ trào phúng - Apr 01, 2018
Ảo Giác Hồi Ức - Thơ mới hiện đại VN - Mar 21, 2018
Lời Nguyệt (Kính họa đoãn thi “Hỏi Trăng” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương) - Thơ xướng họa - Mar 13, 2018
Thi ký Dư âm mùa xuân - Thơ mới hiện đại VN - Mar 09, 2018
Cuối Năm LEO TRÈO (*) Thơ họa vui - Thơ xướng họa - Mar 02, 2018
Chùm Đom Đóm - Thơ mới hiện đại VN - Feb 28, 2018
Nói Với Đồi / Mưa đá - Thơ mới hiện đại VN - Feb 26, 2018
Đỉnh Hư Không - Thơ mới hiện đại VN - Feb 19, 2018
Thi họa Mậu Tuất 2018 (# 1) & (# 2) - Thơ nối điêu - Feb 13, 2018
Liễng Tết Mậu Tuất 2018 - Thơ mới hiện đại VN - Feb 08, 2018
Lời Trối Trăn - Thơ mới hiện đại VN - Feb 07, 2018
Tết Về, Mơ Tình Cũ - Thơ xướng họa - Jan 31, 2018
Luyện Ngón - Thơ mới hiện đại VN - Jan 29, 2018
Chuyện Thủy Biều (*) - Thơ mới hiện đại VN - Jan 21, 2018
Bầy Cò & Cánh Én - Thơ xướng họa - Jan 16, 2018
Nối Nhịp Yêu Thương - Thơ mới hiện đại VN - Jan 05, 2018
Bông So Đũa - Thơ mới hiện đại VN - Dec 11, 2017
Khúc Ngủ Âm - Thơ mới hiện đại VN - Nov 28, 2017
Mắt Biển - Thơ mới hiện đại VN - Nov 14, 2017
Vầng Trăng Và Dòng Sông - Thơ mới hiện đại VN - Nov 11, 2017
Chuyện Halloween - Thơ mới hiện đại VN - Nov 05, 2017
Chiên Con Lạc Bầy - Thơ mới hiện đại VN - Nov 01, 2017
Anh Theo Em Từ Mùa Thu Lá Đỏ. - Thơ mới hiện đại VN - Oct 29, 2017
Hương Tóc - Thơ mới hiện đại VN - Oct 23, 2017
Thu Có Biết - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Oct 16, 2017
Chàng Rễ Kích Vui môt màn - Kịch thơ - Oct 12, 2017
Ngày Xanh / Đêm Trăng - Thơ xướng họa - Oct 08, 2017
Tên Những Giòng Sông - Thơ mới hiện đại VN - Oct 01, 2017
Tim Em - Thơ mới hiện đại VN - Sep 25, 2017
Bão Tan... - Thơ mới hiện đại VN - Sep 21, 2017
Đêm Qua Núi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 18, 2017
Hẹn Ước - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2017
Nối Xích Chống Bão Harvey - Thơ mới hiện đại VN - Sep 12, 2017
Thi Ký. - Thơ mới hiện đại VN - Sep 04, 2017
Anh Yêu Em Cây Tre Xanh - Thơ mới hiện đại VN - Sep 02, 2017