May 15, 2022

Cổ Thi Trung Quốc

Mạc Sầu khúc - huệ thu thoát dịch
Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ) * đăng lúc 03:35:53 PM, Aug 09, 2020 * Số lần xem: 7327
Hình ảnh
#1

Mạc Sầu khúc
Thể thơ: Ngũ ngôn (thời kỳ: Trung Đường)

* đăng lúc 05:26:34 PM, Oct 25, 2017 * Số lần xem: 6697

 

*

莫愁曲

草生龍坡下,
鴉噪城堞頭。
何人此城裏,
城角栽石榴。
青絲系五馬,
黃金絡雙牛。
白魚駕蓮船,
夜作十裏遊。
歸來無人識,
暗上沈香樓。
羅床倚瑤瑟,
殘月傾簾鉤。
今日槿花落,
明朝梧樹秋。
若負平生意,
何名作莫愁。

Mạc Sầu khúc

Thảo sinh long pha hạ,
Nha táo thành điệp đầu.
Hà nhân thử thành lý,
Thành giác tài thạch lựu.
Thanh ti hệ ngũ mã,
Hoàng kim lạc song ngưu.
Bạch ngư giá liên thuyền,
Dạ tác thập lý du.
Quy lai vô nhân thức,
Ám thượng trầm hương lâu.
La sàng ỷ dao sắt,
Tàn nguyệt khuynh liêm câu.
Kim nhật cẩn hoa lạc,
Minh triêu ngô thụ thu.
Nhược phụ bình sinh ý,
Hà danh tác Mạc Sầu.

*

Khúc hát về nàng Mạc Sầu
(Người dịch: (Không rõ))

Cỏ hóa rồng trên ao
Quạ kêu trên tường cao
Ai người trong thành nội
Trồng thạch lựu góc rào
Tơ xanh buộc năm ngựa
Vàng bạc kéo hai trâu
Cá trắng dẫn thuyền trôi
Đi mười dặm đêm rồi
Trở về không người biết
Bóng tối lầu Trầm Hương
Đàn sắt tựa giường lụa
Trằng tàn nghiêng rèm tương
Hôm nay hoa gạo rụng
Ngày mai lá ngô đồng
Nếu phụ bình sinh ước
Đâu phải Mạc Sầu hương.


 


huệ thu thoát dịch :

Khúc Ca Mạc Sầu

Cỏ hay rồng đang nổi?
Quạ kêu chi mà buồn!
Ơi ai trong Thành Nội
Trồng chi hoa thơm hương!
Tơ xanh ràng năm ngựa
Vàng kết chặt đôi trâu
Cá trắng đưa thuyền lướt
Ta mười năm đi đâu?
Trở về đây ngơ ngác
Tối rồi đốt trầm xông
Đàn treo khung giường lạnh
Trăng tà nghiêng cánh song...
Ngày ngày nhìn hoa rụng
Mai mốt ngô đồng bay
Nếu quên tình xưa đặng
Mạc Sầu ai hỡi ai!

huệthu
***

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Cố Hương Nov 07, 2012
......

Thạch Thành 
 
Cổ dĩnh vân khai Bạch Tuyết lâu, 
Hán giang hoàn nhiễu Thạch Thành lưu 。Hà nhân tri đạo liêu thiên nguyệt, 
Tằng hướng chu môn tống Mạc Sầu 。

Hồ Tằng

石城
  
古郢雲開白雪樓,
漢江還繞石城流。
何人知道寥天月,
曾向朱門送莫愁。

胡曾-唐
卷647_15

Dịch :

Thạch Thành

Thành Dĩnh xưa mây bày lầu Bạch Tuyết
Sông Hán vòng Thành Thạch , chảy về đâu
Nào ai hiểu trăng cô liêu trời khuyết
Hướng về đây gác tái tiễn Mạc sầu

.......
Cố Hương Nov 07, 2012
.......

Mạc Sầu

Tuyết trung mai hạ dữ thùy kỳ ,
Mai tuyết tương kiêm nhất vạn chi .
Nhược thị Thạch Thành vô đĩnh tử ,
Mạc Sầu hoàn tự hữu sầu thì .

Lý Thương Ẩn

莫愁

雪中梅下與誰期,
梅雪相兼一萬枝。
若是石城無艇子,
莫愁還自有愁時。

李商隱
卷539_204

Mạc Sầu

Hẹn cùng ai dưới mai bên tuyết
Tuyết phủ mai vạn nhánh trắng phau
Nếu Thạch Thành không thuyền chèo đến
Không sầu rồi cũng sẽ sầu đau

........
Cố Hương Nov 07, 2012
.........

Dĩnh Châu hoài cổ 
 
Thương lang độ khẩu Mạc Sầu hương, 
Vạn khoảnh hàn yên mộc lạc sương 。 
Trân trọng sứ quân lưu khách ý, 
Nhất tôn phương tửu túy tà dương 。

Vương Chi Vọng 

郢州懷古
  
滄浪渡口莫愁鄉,
萬頃寒煙木落霜。
珍重使君留客意,
一尊芳酒醉斜陽。

王之望-宋

Dịch :

Nhớ Dĩnh Châu xưa

Quê Mạc Sầu theo sóng xanh qua bến
Vạn khoảnh sương khói lạnh lá cây rơi
Giữ chân khách sứ quân bao trân trọng
Bóng chiều nâng say chén rượu thơm hơi

cố hương

.........
Cố Hương Nov 07, 2012
........

Tương hà trạo ca 
 
Tương xuyên tà nhiễu Thạch Thành lưu,
Dĩnh thượng lân tuân Bạch Tuyết lâu 。
Lang thuyền nhược quá liêu đình trạo,
Vi vấn đương niên Lư Mạc Sầu 。

Lý Liêm 

襄河棹歌
  
襄川斜繞石城流,
郢上嶙峋白雪樓。
郎船若過聊停棹,
為問當年盧莫愁。

李濂-明

Tương xuyên : sông Tương ở Tương Dương , Hồ Bắc , khác với sông Tương chảy vào hồ Động Đình thường được nói đến trong thơ cổ :

Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vỹ
.........

Dĩnh : kinh đô nước Sở xưa , tức Bành Thành.


Dịch :

Bài ca chèo thuyền trên sông Tương

Sông Tương nghiêng bọc Thạch Thành
Lầu cao Bạch Tuyết in hình Dĩnh Đô
Thuyền chàng qua đấy ngừng chèo
Hỏi thăm nhà cũ của Lư Mạc Sầu

cố hương

.......
Cố Hương Nov 07, 2012
.........

Mạc Sầu thôn khán đào hoa

Nam quốc giai nhân tự Mạc Sầu,
Chí kim sanh trưởng hữu phương châu 。 
Dã hồn bất hứa xuân phong hiết,
Tán tác đào hoa phiến phiến tu 。


Lý Tô


莫愁村看桃花
  
南國佳人字莫愁,
至今生長有芳洲。
冶魂不許春風歇,
散作桃花片片羞。

李蘇-清


Dịch :

Ngắm hoa đào ở thôn Mạc Sầu

Mạc Sầu người đẹp nước Nam
Đến nay quê cũ vẫn toàn cỏ thơm
Hồn không đợi hết gió xuân
Thẹn thành từng mảnh bay tung hoa đào

cố hương
Cố Hương Mar 03, 2011
莫愁曲

儂居石城下,
郎到石城遊。
自郎石城出,
長在石城頭。

張祜
Trang 莫愁曲_百度百科

Mạc Sầu khúc

Nông cư Thạch Thành hạ ,
Lang đáo Thạch Thành du .
Tự lang Thạch Thành xuất ,
Trường tại Thạch Thành đầu .

Trương Hỗ


Dịch :

Khúc hát về nàng Mạc Sầu

Nhà em ở dưới Thạch Thành
Một hôm chàng đến Thạch Thành rong chơi
Từ chàng thành Thạch xa rời
Đầu thành Thạch đứng không nguôi chờ chàng

Cố Hương
Khúc Ca Mạc Sầu - huệ thu dịch:
Hue Thu Jun 29, 2010
Khúc Ca Mạc Sầu

Cỏ hay rồng đang nổi?
Quạ kêu chi mà buồn!
Ơi ai trong Thành Nội
Trồng chi hoa thơm hương!
Tơ xanh ràng năm ngựa
Vàng kết chặt đôi trâu
Cá trắng đưa thuyền lướt
Ta mười năm đi đâu?
Trở về đây ngơ ngác
Tối rồi đốt trầm xông
Đàn treo khung giường lạnh
Trăng tà nghiêng cánh song...
Ngày ngày nhìn hoa rụng
Mai mốt ngô đồng bay
Nếu quên tình xưa đặng
Mạc Sầu ai hỡi ai!

huệthu