Mar 23, 2018

Bài mới được góp ý

TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY (Mar 23)
Một Bài Thơ Buổi Sáng/ Mặt Trời Ngủ Quên (Mar 22)
Tiết Tháo Nguyễn Khoa Nam (Mar 20)
Em Vẫn Đợi /Anh Em / Văn Hóa Cởi Truồng (Mar 17)
Chủ Ðề Tự Chọn (Mar 17)
Trêu Nguyệt / Họa Bài Vấn Nguyệt của Hồ Xuân Hương (Mar 15)
Người Ca Nữ (Mar 14)
Muốn Nắm Đôi Bàn Tay Em (Mar 07)
Xuân Mãi Trong Lòng /Hẹn Một Mùa Xuân (Mar 06)
Văn Tế Nạn Nhân Bị Thảm Sát TẾT MẬU THÂN 1968 (Mar 06)
Tưởng Niệm Cố Nhạc Sĩ Đại Tá NGUYỄN VĂN ĐÔNG (Mar 08)
Hãy Nghe (Mar 03)
Một Câu Hỏi Không Có Câu Giả Nhời (Feb 27)
Thơ Huệ Thu Chuyển Qua Các Thể thơ khác nhau (Feb 26)
Vài Cảm Nghĩ Về Anh Dương Quân (Feb 26)
Giao Thừa Khai Bút (Feb 17)
Happy Tết (Feb 15)
Cuối Năm Gửi Bạn Quảng Nam - (Feb 08)
Thơ Trào Phúng Ngày Tết (Feb 08)
Cung Chúc Tân Xuân / Năm Mới (Feb 15)
Năm Tuất nói chuyện chó (Feb 07)
Bốn Mươi Bốn Năm Trời / Bạn Ơi Làm Tiếp Với Tôi Bài Thơ (Feb 02)
Sầu Vong Quốc (Feb 02)
Kiếm Xác Chồng Chùm Thơ Thất Ngôn bát Cú (Feb 01)
Viết Về Anh Motthoi và Những Bài Thơ Xướng Họa (Feb 01)
Cảm xúc khi đọc Khuê Sầu Thi Thảo của Cao Ngọc Anh Nữ Sĩ (Jan 23)
Huệ Thu họa thơ Quách Tấn & Đọc Đêm Thu Nghe Quạ Kêu (Jan 18)
Thương Nhớ Trả Cho Ai / Tình Vay Chưa Kịp Trả (Jan 17)
Xem Hát Bội / Sân Khấu Làng Ta (Jan 16)
Em lớp sáu (Jan 15)
Vu Lan Nhớ Mẹ (Jan 10)
Ba Mươi Lăm Năm Nhìn Lại Con Đường (Jan 10)
mời nhau chén rượu hồ trường (Jan 09)
con sóng /nắng chiều năm cũ /nghe những phù du (Jan 05)
Trắng Một Màu Sương (Jan 02)
Bến Đổ / Tình Đến... Tình Đi / Cốt Cao Ngạo (Jan 01)
Huệ Thu (Dec 30)
Xuân Lại Về Ư Xuân ? (Dec 27)
Chúc mừng Năm mới 2018 (Dec 29)
Hãy Thử Chung Vui (Dec 25)
Tết Ngẫm Lại Mình (Dec 25)
Giáng Sinh Nào Cũng Lạnh (Dec 23)
Tuyệt thế tài hoa ... (Dec 14)
Bốn nhà thơ lớn nhất đời Đường (Dec 12)
Cảo Thơm Lần Giở Trước Đèn * (Dec 11)
Bỗng Lạnh Teo ! / Buồn/ Sầu/ Lạnh Trời Tây (Dec 11)
Thư Gởi Bạn (Dec 11)
Sầu Đông Biển Nhớ / Trắng Trời Bão Giông (Dec 10)
Xếp Lại Làm Tư / Thiên Nga Thiên Thu (Dec 08)
Bảy Mươi Hành (Dec 08)