Dec 14, 2017

Bài mới được góp ý

Tuyệt thế tài hoa ... (Dec 14)
TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY (Dec 14)
Chủ Ðề Tự Chọn (Dec 13)
Bốn nhà thơ lớn nhất đời Đường (Dec 12)
Cảo Thơm Lần Giở Trước Đèn * (Dec 11)
Bỗng Lạnh Teo ! / Buồn/ Sầu/ Lạnh Trời Tây (Dec 11)
Thư Gởi Bạn (Dec 11)
Sầu Đông Biển Nhớ / Trắng Trời Bão Giông (Dec 10)
Xếp Lại Làm Tư / Thiên Nga Thiên Thu (Dec 08)
Bảy Mươi Hành (Dec 08)
Google Tao Ngộ (̣Ha Thai) (Dec 08)
Lại Tết & Lời Còng Gió (Dec 02)
Vịnh Sâu Và Rau (Nov 30)
Rong Chơi ! (Nov 29)
Tiếng Khóc (Nov 29)
Vui Nhé Một Bài Thơ (Nov 29)
Tuổi 65 (Nov 29)
Cáo Già Tự Sự /Nịnh Xằng/Góc Riêng/ Ngáo Lẫn Đù/ Trạng Cóc (Nov 29)
Tham Nhũng Tùm Lum Khắp Cả Rồi (Nov 29)
Thằng Ăn Năn Nhăn Răng (Nov 29)
Ruồi & Muỗi (Nov 29)
Biệt Quan & Quan Tổng Đốc Thành Đà (Nov 29)
Buổi Tóc Lạnh Rừng Phai (Nov 27)
Mùa Đông Tới Thật Rồi (Nov 15)
Sửa Truyện Kiều - Xúc phạm Nguyễn Du! (Nov 15)
Tuổi Tình Ta (Nov 14)
Bài Tình Ca Ở Hậu Nghĩa (Nov 14)
Thơ Huệ Thu Chuyển Qua Các Thể thơ khác nhau (Nov 12)
5 Bài Lục Bát Làm Mau & 5 Bài Lục Bát Họa Mau (Nov 11)
Ngày Mới / Thơ Từng Dòng Nhật Ký (Nov 10)
Người Đi Rồi (Nov 07)
Những Nàng Tiên Quảng Trị (Oct 26)
Nụ Hoa (Oct 26)
Xin Em Nhẹ Kéo Màn Nhung Lại (Oct 21)
Đêm Qua Chớp Bể Mưa Nguồn / Sắc Màu Kỷ Niệm (Oct 19)
Nói Với Em Lớp Sáu (Oct 16)
Mùa Hè Đã Xa (Oct 16)
thơ Tế Nhị - Huệ Thu họa (Oct 15)
Khúc Ca Quy Ẩn [Bài Ca Về Vườn] của huệthu (Oct 15)
Đêm Mưa Buồn (Oct 15)
Anh Dỗ Ngọt Tình Yêu Ơi Đừng Lớn / Một Thoáng Gió Thôi (Oct 14)
Những Phá Cách Tài Tình Trong Thơ (Oct 12)
Sài Môn Thi Đàn và các bài hoạ (Oct 09)
Y tế ở Sài Gòn, chẳng biết đâu mà lần (Oct 09)
Chữa Bệnh Mất Ngủ (Oct 09)
Bài Học Rút Ra Từ Những Câu Chuyện Cười (Oct 09)
Lụa Mã Châu Hề Em Dấu Yêu (Oct 08)
Lòi Di Chúc Của Tiền Nhân (Oct 05)
Ngẫu Nhiên Cuộc Rượu Chiều Thu (Oct 02)
Uống Rượu Với Bụi Đời (Sep 13)