May 29, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - Sáu - Mặc Giang - Apr 10, 2009
Mười Thương - 3 - Mặc Giang - Apr 10, 2009
Mười Thương - Bốn - Mặc Giang - Apr 09, 2009
Mười Thương - Năm - Mặc Giang - Apr 09, 2009
Mười Thương - Hai - Thơ Ngâm - Mặc Giang - Apr 04, 2009
Mười Thương - Một (thơ Ngâm) - Mặc Giang - Apr 04, 2009
Quê Hương Nguồn Cội - Nghệ sĩ Thúy Vinh - Mặc Giang - Apr 03, 2009
Giọt Lệ Tình Xa - Tuyền Linh - Mar 31, 2009
Tình Ca Muôn Thuở Của Người Việt Nam - Mặc Giang - Mar 26, 2009
Ba Mươi Năm, Lịch Sử Trôi Dòng ! - Mặc Giang - Mar 26, 2009
Ba Mươi Năm Rồi Ðó ! - Mặc Giang - Mar 26, 2009
Ta Ði Trên Nước Non Mình ! - Mặc Giang - Mar 20, 2009
Ta Còn Việt Nam, Sông Núi Hồn Thiêng ! - Mặc Giang - Mar 16, 2009
Non Nước VIỆT NAM - Mặc Giang - Mar 16, 2009
Về Ðâu - thơ Mai Hoài Thu - ca sĩ Quỳnh lan - Nguyễn Văn Thơ - Mar 08, 2009
Hon_toc_chiem_bao - tho hue thu - nhac Vu Duc Nghiem - ca si Mai Hau - Huệ Thu - Feb 08, 2009
Thu Trên Quê Người - Nguyễn Tất Vịnh - Jan 11, 2009
Buổi Sáng Soi Gương - Nguyễn Tất Vịnh - Jan 05, 2009
Tôi Lên Chùa - Huệ Thu - Jan 05, 2009
Về Lại Ðà Lạt Hai Mươi Tám Năm Xa - Jan 05, 2009
Chính Khí Việt Lệ Ba Ngâm - Lệ Ba - Aug 18, 2008
Thu Trên Quê Người - Nguyễn Tất Vịnh - Aug 18, 2008
Buổi Sáng Soi Gương - thơ nhac - Nguyễn Tất Vịnh - Aug 18, 2008