May 27, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - Mười
Mặc Giang * đăng lúc 12:54:07 AM, Apr 10, 2009 * Số lần xem: 2454
Hình ảnh
#1

 

 

Mười Thương 10 
Nghệ sĩ Thùy Dương

 


Track 11 - Muoi Thuong 10

 

Mười Thương - Mười
Tháng 04-2005

Một thương từng túp lều tranh
Hai thương thôn xóm bao quanh đầu đình
Ba thương như bóng theo hình
Bốn thương trọn vẹn như mình với ta
Năm thương dĩ vãng đi qua
Sáu thương còn để quê nhà mai sau
Bảy thương dù có dãi dầu
Tám thương bạc trắng mái đầu còn thương
Chín thương mở nước khai đường
Mười thương giòng giống oai hùng Việt Nam
Từ một thương nước dân Nam
Đến trăm thương nước lên chàm mới thôi
Tình thương xin mãi lên ngôi
Quê hương xin mãi muôn đời nhớ thương.

Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.