May 19, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - Bảy
Mặc Giang * đăng lúc 12:42:30 AM, Apr 10, 2009 * Số lần xem: 2352
Hình ảnh
#1

 

Mười Thương Bảy 
điệu Sa lệch chênh 
Nghệ sĩ Kim Luyên

 


Track 8 - Muoi Thuong 7Mười Thương - Bảy
Tháng 04-2005

Một thương con nước Đồng Nai
Hai thương con nước chảy dài Cửu Long
Ba thương lịch sử một dòng
Bốn thương một mảnh hình cong vui vầy
Năm thương ngọn gió heo may
Sáu thương bóng nguyệt lung lay trăng vàng
Bảy thương mây ngủ trên ngàn
Tám thương biển lặng mênh mang chân trời
Chín thương tình tự đầy vơi
Mười thương biết sống trong đời mấy ai !

Mặc Giang

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.