May 25, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - Chín
Mặc Giang * đăng lúc 12:53:32 AM, Apr 10, 2009 * Số lần xem: 2342
Hình ảnh
#1

 

Mười Thương 9 
Nghệ sĩ Bích NgọcTrack 10 - Muoi Thuong 9


Mười Thương - Chín
Tháng 04-2005

Một thương tất cả mọi người
Hai thương thôi khóc nụ cười bớt đau
Ba thương màu trắng hoa cau
Bốn thương ngọt lịm mía lau trong lành
Năm thương hoa lá trên cành
Sáu thương ngọn cỏ xanh xanh bên đường
Bảy thương nhỏ giọt mưa sương
Tám thương tim tím chiều vương nắng chiều
Chín thương mấy nhịp cầu kiều
Mười thương những nét mỹ miều đan thanh.

Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.