May 19, 2024

Tác giả

Mặc Giang

thnhattan@yahoo.com.au

Thích Nhật Tân

Mặc Giang - Hồ Thanh Bửu
Sinh năm 1953
tại Tân Hòa, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định.

 

Tất cả các bài của tác giả Mặc Giang:

THƠ MẶC GIANG - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2022
Phụng Cúng Âm Hồn Vượt Biển Vượt Biên - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2017
Văn Tế Siêu Độ Âm Linh - Thơ mới hiện đại VN - Jan 09, 2017
Quê Hương Gọi Nhớ Nhung Về - Thơ mới hiện đại VN - Dec 29, 2016
VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ CA - Tập thơ - Sep 06, 2016
Mẹ là chính một Kỳ Quan - Thơ mới hiện đại VN - Aug 02, 2016
Kỳ Quan Cha Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 01, 2016
Dòng tộc Họ Hồ tại Việt Nam - Thơ mới hiện đại VN - Jan 09, 2016
7 vị Anh hùng Anh thư kiệt xuất lịch sử Việt Nam - Truyện lịch sử - Dec 19, 2015
Nghi Thức Tụng Niệm LỄ GIAO THỪA - Bài giới thiệu - Feb 17, 2015
VIỆT NAM THI SỬ HÙNG CA - Tập thơ - Jan 16, 2015
Xin Viết Cho Em - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2011
Nguồn gốc hình tượng rồng Việt trong kiến trúc mỹ thuật chùa tháp - Biên khảo - Mar 26, 2011
Tuyển tập 14 bài mới nhất của Mặc Giang - Thơ mới hiện đại VN - Dec 03, 2010
Mở Trang Hiếu Hạnh Tuyển tập Ba - 10 bài - Thơ mới hiện đại VN - Aug 09, 2010
Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập thơ - Jun 26, 2010
Tuyển tập 15 bài Mùa An Cư Kiết Hạ năm Canh Dần 2010 - Thơ mới hiện đại VN - Jun 10, 2010
Bông Hồng Trên Nấm Mồ Hoang - Mặc Giang / Bông Hồng cho ai ? - Vô Danh - Thơ mới hiện đại VN - May 27, 2010
Phật Đản nhiệm mầu - Thơ mới hiện đại VN - May 20, 2010
01. Đích thực Cúng dường Phật Đản / 02. Phật Đản muôn năm - Thơ mới hiện đại VN - May 18, 2010
Cúng dường Phật Đản 2634 – PL 2554 - Thơ mới hiện đại VN - May 10, 2010
Nhạc & Vọng cổ QUÁN ÂM THỊ KÍNH VIỆT NAM - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Feb 22, 2010
Bông Hồng Hiếu Hạnh - Tiểu luận - Tạp bút - Sep 03, 2009
1 - Đóa Hoa Hiếu Hạnh / 2 - Hai sắc Bông Hồng / 3 - Một Đóa Trắng - Hồng / 4 - Mỗi Mùa Hiếu Hạnh - Thơ mới hiện đại VN - Sep 02, 2009
26 bài, trích từ 100 bài Quyển 5 – Thơ Mặc Giang - Thơ mới hiện đại VN - May 11, 2009
20 bài, trích từ 100 bài Quyển 4 – Thơ Mặc Giang - Thơ mới hiện đại VN - May 05, 2009
27 bài thơ, trích từ 100 bài Quyển 3 – - Thơ mới hiện đại VN - Apr 20, 2009
Thơ Mặc Giang - 08 bài trích từ 100 bài Quyển 2 - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2009
Thơ Mặc Giang, trích từ 100 bài quyển 01 - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2009
Mười Thương - Mười - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 10, 2009
Mười Thương - Chín - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 10, 2009
Mười Thương - Tám - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 10, 2009
Mười Thương - Bảy - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 10, 2009
Mười Thương - Sáu - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 10, 2009
Mười Thương - 3 - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 10, 2009
Mười Thương - Bốn - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 09, 2009
Mười Thương - Năm - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 09, 2009
Mười Thương - Hai - Thơ Ngâm - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 04, 2009
Mười Thương - Một (thơ Ngâm) - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 04, 2009
Quê Hương Nguồn Cội - Nghệ sĩ Thúy Vinh - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 03, 2009
Tình Ca Muôn Thuở Của Người Việt Nam - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Mar 26, 2009
Ba Mươi Năm, Lịch Sử Trôi Dòng ! - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Mar 26, 2009
Ba Mươi Năm Rồi Ðó ! - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Mar 26, 2009
THƠ MẶC GIANG - 2009 - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2009
Ta Ði Trên Nước Non Mình ! - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Mar 20, 2009
Ta Còn Việt Nam, Sông Núi Hồn Thiêng ! - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Mar 16, 2009
Non Nước VIỆT NAM - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Mar 16, 2009