May 19, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - Bốn
Mặc Giang * đăng lúc 09:43:40 PM, Apr 09, 2009 * Số lần xem: 2342
Hình ảnh
#1

thơ Mặc Giang
Lý tình tang Miền Trung 
Nghệ sĩ Hồng Vân 


Track 5 - Muoi Thuong 4 - ly tinh tang - NS Hong Van


Mười Thương - Bốn
Tháng 04-2005

Một thương từ thuở dựng cờ
Hai thương một dãy cơ đồ cưu mang
Ba thương như phố thương làng
Bốn thương như lối thương đàng đi qua
Năm thương như nước thương nhà
Sáu thương như quốc nhớ gia canh trường
Bảy thương thương quá là thương
Tám thương chim Lạc, nhớ thương chim Hồng
Chín thương thương chẳng thương không
Mười thương cùng gánh cùng gồng đắp xây. 
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.