May 19, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - Sáu
Mặc Giang * đăng lúc 12:06:10 AM, Apr 10, 2009 * Số lần xem: 2306
Hình ảnh
#1

Mười Thương 6 -
Nghệ sĩ Hồng Vân diễn ngâm 


Track 7 - Muoi thuong 6
Tháng 04-2005

Một thương miệng nói tay làm
Hai thương còn để bao hàm mai sau
Ba thương như sắc thêm màu
Bốn thương như ngọc còn trau chuốt hoài
Năm thương như sắn nhớ khoai
Sáu thương như bếp nhớ khơi lửa hồng
Bảy thương dòng nước Sông Hồng
Tám thương nguồn mạch của sông Thái Bình
Chín thương trúc nhỏ xinh xinh
Mười thương bờ lũy, quanh kinh nối dài.

Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.