May 19, 2024

Tác giả

Thanh Tâm Thanh An
Hình ảnh
Thanh Tâm Thanh An
#1

Thanh Tâm Thanh An tên thật là Trần Thiệu
Sinh quán tại Hanam và trú quán tại Hanoi.
Di cư vào Saigon năm 1954
Là Giáo Sư Đệ Nhị Cấp tại Saigon.
Qua Mỹ theo diện con bảo lãnh năm 1997.
Clerical Assistace truờng Bailey School
Cashier Seven Eleven,
Telemarketing Representative cho MCI Telephone Company.
Đã nghỉ hưu và định cư tại Tiểu Bang Virginia.

TÁC PHẨM
Đã xuất bản : Xa Xăm (Thơ) 2006
Đã xuất bản : Thơ Tình (Thơ) 2007
Sẽ xuất bản : Vào Đời (Thơ)
Đã phát hành CD Xa Xăm 2006
Đã phát hành CD Vào Đời 2008

Thơ đăng trong Thi Đàn Hương Thời Gian (Tuyển tập 3 và 4)
Post trên Web. ViệtNamThiVănDànHN.com, ĐặcTrưng.net
Vietfun,VietnamThưQuánThưVien.online và VănTuyẻn.net

Tất cả các bài của tác giả Thanh Tâm Thanh An:

Thu Tắt Nắng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 15, 2011
Đêm Không Đợi - Thơ mới hiện đại VN - Feb 25, 2010
Dối Lòng - Thơ mới hiện đại VN - Feb 25, 2010
Nửa Trời Hòang Hôn - Thơ mới hiện đại VN - Jul 12, 2009
Yêu Sư Tử - Thơ mới hiện đại VN - Jun 25, 2009
Còn Mãi Trong Anh - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jun 06, 2009
Sóng Mắt - Thơ mới hiện đại VN - May 29, 2009
Còn Mải Trong Anh - Thơ mới hiện đại VN - May 16, 2009
Thơ THANH TÂM THANH AN - Thơ mới hiện đại VN - Apr 14, 2009