May 19, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - Một (thơ Ngâm)
Mặc Giang * đăng lúc 06:24:44 AM, Apr 04, 2009 * Số lần xem: 2279
Hình ảnh
#1

Mười Thương - Một
Song đào quan họ Bắc Ninh - Nghệ sĩ Hồng VânTrack 2 - Muoi Thuong 1


Một thương ai cũng có lòng
Hai thương gian khổ đem hong nắng vàng
Ba thương tay xách vai mang
Bốn thương cay đắng đổ ngang bên đường
Năm thương khắp nẻo quê hương
Sáu thương sông núi vấn vương nghĩa tình
Bảy thương chiếc bóng nghiêng mình
Tám thương non nước in hình sơn khê
Chín thương câu hẹn ước thề
Mười thương cùng dắt nhau về đường xưa.

Mặc Giang
Tháng 04-2005

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.