Apr 25, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Khóc thương chị. - Bùi Thảo - Sep 09, 2009
Tình Lỡ - Bùi Thảo - Sep 09, 2009
Tiếng hát. . . - Sông Cửu - Sep 03, 2009
Thơ Xướng Họa Cổ Trúc Lô Sơn - (Đọc Đầu Non Mây Trắng) - Hà Thượng Nhân - Jul 20, 2009
Thơ Chúc Sinh Nhật (thơ Hà Thượng Nhân) - Hà Thượng Nhân - Jul 19, 2009
Băng Thơ Xướng Họa - XÉ THƠ (mặt B) - Hà Thượng Nhân & Huệ Thu - Jul 19, 2009
Băng Thơ Xướng họa HTN & huệthu (mặt A) - Hà Thượng Nhân & Huệ Thu - Jul 19, 2009
Còn Mãi Trong Anh - Thanh Tâm Thanh An - Jun 06, 2009
Chân Trời - Sông Cửu - Jun 05, 2009
Góp Nhặt - Sông Cửu - May 31, 2009
Thi Tập Góp Nhặt - Hồng Vân diễn ngâm - Sông Cửu - May 25, 2009
Hạt Nắng - Sông Cửu - May 08, 2009
BếnThuGiang (Nhạc NguyễnTấtVịnh, thơ LêCẩmThanh) Ca sĩ BảoYến. - Lê Cẩm Thanh & Nguyễn Tất Vịnh - Apr 30, 2009
Còn Ta Với Ta - Tôn Thất Huyến - Apr 30, 2009
Sóng Vỗ - Thơ: Phạm Ngọc Lư - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Nguyễn Văn Thơ - Apr 19, 2009
Mười Thương - Mười - Mặc Giang - Apr 10, 2009
Mười Thương - Chín - Mặc Giang - Apr 10, 2009
Mười Thương - Tám - Mặc Giang - Apr 10, 2009
Mười Thương - Bảy - Mặc Giang - Apr 10, 2009
Mười Thương - Sáu - Mặc Giang - Apr 10, 2009
Mười Thương - 3 - Mặc Giang - Apr 10, 2009
Mười Thương - Bốn - Mặc Giang - Apr 09, 2009
Mười Thương - Năm - Mặc Giang - Apr 09, 2009
Mười Thương - Hai - Thơ Ngâm - Mặc Giang - Apr 04, 2009
Mười Thương - Một (thơ Ngâm) - Mặc Giang - Apr 04, 2009