Jul 22, 2024

Tác giả

Hà Thượng Nhân & Huệ Thu
Hình ảnh
#1
#2
ko

Tất cả các bài của tác giả Hà Thượng Nhân & Huệ Thu:

Bây Giờ Ðã Ðủ họa và Chuyển Thể thơ cổ phong - Thơ chuyển thể - Apr 16, 2024
hỏi thăm Sài Chủ Nhân nằm bệnh - Thơ xướng họa - Dec 31, 2023
Chớ Sợ / Khó Quá / Cung Diễm họa: - Thơ xướng họa - Oct 05, 2023
Vì Nàng Ðấy Thôi! - Thơ xướng họa - Aug 24, 2020
Mộng Ngày Xanh & Bài hoạ Nối Điêu - Thơ xướng họa - Aug 29, 2017
Bài Ca Tiễn Người - Thơ xướng họa - Aug 23, 2017
Tóc Kỷ Niệm (bài xướng huệ thu & Hà Thượng Nhân họa) - Thơ xướng họa - Mar 10, 2017
Bao Giờ Cho Ðủ - (bài xướng HTN) huệ thu họa và chuyển thể - Thơ chuyển thể - Mar 05, 2017
SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG & PHIÊN BẢN 1 - 20 - Thơ xướng họa - Mar 02, 2017
Tôi Còn Yêu & Yêu Là Thế - Thơ mới hiện đại VN - Feb 24, 2017
Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông: - Thơ xướng họa - Feb 22, 2017
Tám Mươi Tám Câu Lục Bát Mừng Nhà Thơ Hà Thượng Nhân:TÁM MƯƠI TÁM XUÂN XANH - Thơ xướng họa - Feb 19, 2017
Đoc Lại Thơ Cũ - HTN Gửi huệ thu - Thơ xướng họa - Oct 08, 2015
Lục Bát Rã Rời - Thơ xướng họa - Apr 29, 2015
Tám Mươi Câu Lục Bát Mừng Bát Tuần Thượng Thọ HTN - Thơ xướng họa - Apr 01, 2015
Đọc Lại Thơ Cũ HTN & HT - Thơ mới hiện đại VN - Feb 20, 2015
Hà Thượng Nhân chúc Tết ht - Thơ mới hiện đại VN - Feb 20, 2015
Bây Giờ Mai Sau / Cớ Chi Lại Buồn ? - Thơ xướng họa - Mar 19, 2013
Men Thu I - Thơ xướng họa - Dec 10, 2010
Cổ Trúc Lô Sơn II - Thơ xướng họa - Oct 11, 2009
Băng Thơ Xướng Họa - XÉ THƠ (mặt B) - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jul 19, 2009
Băng Thơ Xướng họa HTN & huệthu (mặt A) - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jul 19, 2009
SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG ÐÔI LỜI TRƯỚC SÁCH (HTN chuyển thành thơ) - Thơ chuyển thể - Apr 25, 2009
SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG & PHIÊN BẢN 61 - 70 (hết) - Thơ xướng họa - Apr 24, 2009
SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG & PHIÊN BẢN 46 - 60 - Thơ xướng họa - Apr 24, 2009
SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG & PHIÊN BẢN 32 -45 - Thơ xướng họa - Apr 24, 2009
SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG & PHIÊN BẢN 21 - 31 - Thơ xướng họa - Apr 24, 2009
SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG & PHIÊN BẢN từ bài 1 đến 20 - Thơ xướng họa - Apr 24, 2009
Thơ Xướng Họa (trích Băng thơ XH) - Thơ xướng họa - Apr 18, 2009