Apr 23, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - Tám
Mặc Giang * đăng lúc 12:53:07 AM, Apr 10, 2009 * Số lần xem: 2338
Hình ảnh
#1

 

Mười Thương 8 
Nghệ sĩ Hồng Vân

 


Track 9 - Muoi Thuong 8

 
Mười Thương - Tám
Tháng 04-2007

Một thương lão ấu gái trai
Hai thương con trẻ một mai sẽ già
Ba thương tiếng hát câu ca
Bốn thương êm ấm mọi nhà thân thương
Năm thương hình bóng phố phường
Sáu thương dấu vết trên đường cái quan
Bảy thương còn để bên đàng
Tám thương ấy ấy mà mang về nhà
Chín thương roi vọt rầy la
Mười thương cộng bảy thêm ba thành mười.

Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.