Apr 21, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - Hai - Thơ Ngâm
Mặc Giang * đăng lúc 06:36:03 AM, Apr 04, 2009 * Số lần xem: 2508
Hình ảnh
#1


 
  
 

 Mười Thương - Hai
Cò Lã dân ca Miền Bắc - Nghệ sĩ Bích Ngọc

 

Track 3 - Muoi Thuong 2
Một thương thương mấy cho vừa
Hai thương thương mấy cũng thừa mà thôi
Ba thương xin gởi núi đồi
Bốn thương xin gởi sông ngòi biển đông
Năm thương như lúa trổ bông
Sáu thương như mạ trên đồng ruộng xanh
Bảy thương như trái trĩu cành
Tám thương như nụ bao quanh lối về
Chín thương bến cũ con đê
Mười thương ai đứng vỗ về bên sông.

Mặc Giang
Tháng 04-2005 
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.