Jul 22, 2024

Tác giả

Tôn Thất Huyến
Hình ảnh
#1
#2

 

  huyến tôn thất
huyentonh9@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Tôn Thất Huyến:

Ai Mà… - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jun 27, 2024
Chiều Bên Quán Vắng - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jun 20, 2024
Đại Nội Sớm Mai - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jun 11, 2024
Nào Ai… Ai Biết... - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jun 04, 2024
Chiều Nghiêng Nắng Huế - Thơ nhạc - Thơ ngâm - May 29, 2024
Hát Giữa Trời Cao - Thơ nhạc - Thơ ngâm - May 20, 2024
Trở Giấc Hoang Vu - Thơ nhạc - Thơ ngâm - May 16, 2024
Chiều Bên Sông Hương - Thơ nhạc - Thơ ngâm - May 08, 2024
Cánh Nhạn Tan Chiều - Thơ nhạc - Thơ ngâm - May 03, 2024
Chợt Úa Mùa Đông - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 21, 2024
Lang Thang Theo Gió - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 17, 2024
Ca khúc: Ôm Gối Thì Thầm - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 11, 2024
LẠNH - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 09, 2024
MẸ ƠI - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 05, 2024
Chiều Nay Ngồi Nhớ - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 03, 2024
Chiều Nay Tan Trường - Thơ mới hiện đại VN - Mar 30, 2024
Áo Trắng Em Ngồi - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Feb 22, 2024
Quan Âm Linh Ứng Ca - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Feb 12, 2024
Bài Hát Mẹ Quán Thế Âm - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Feb 02, 2024
Ca khúc: Ôm Gió Tọa Thiền - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jan 21, 2024
Ca khúc: Tình Ơi - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jan 16, 2024
Ca khúc: Nắng Ấm Lưa Thưa - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jan 13, 2024
Ca khúc : BUỐT - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jan 12, 2024
Ca khúc: Bóng Thời Gian - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jan 11, 2024
Ca khúc: Ươm Mầm Xót Xa - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Dec 15, 2023
Ca khúc: Mây Trên Đèo Cao Nhạc và lời Tôn Thất Huyến - Thơ mới hiện đại VN - Dec 11, 2023
Ca Khúc Thăm Lại Rừng Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2023
Ca Khúc : Tan Theo Mênh Mông - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2023
Ca Khúc Tiếng Đàn Khô - Thơ mới hiện đại VN - Dec 02, 2023
Ca khúc : MƯA ƠI - Thơ mới hiện đại VN - Nov 26, 2023
Em Bỗng Ra Đi - Thơ mới hiện đại VN - Nov 19, 2023
Ca khúc: Đêm nay - Thơ mới hiện đại VN - Nov 14, 2023
Vỗ Gió Đi Rồi - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Nov 10, 2023
Im Nghe Tiếng Hót Mình - Thơ mới hiện đại VN - Nov 03, 2023
Đi Về Đâu? - Thơ mới hiện đại VN - Oct 26, 2023
LỤC BÁT LÍU LO - Tập thơ - Oct 04, 2023
Lục Bát Hoa Niên - Thơ Lục Bát - Sep 24, 2023
TRĂNG TRÊN NON CAO Tuyển tập Thơ - Tập thơ - Sep 23, 2023
Vỗ Cánh Rong Chơi - Tùy bút - Bút ký - Sep 10, 2023
Lục Bát Tôn Thất Huyến - Thơ mới hiện đại VN - Jul 21, 2021
Lạnh & Cũng Là Đùa Thôi - Thơ mới hiện đại VN - Feb 23, 2017
Vỗ Gió Đồng Hoang & Trăng Già Nghiêng Núi - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2017
Huế, Ngày Về / Chiều Nghiêng Nắng Huế - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2017
Đại Nội Sớm Mai - Thơ mới hiện đại VN - Feb 20, 2017
Bốn Mùa Rong Chơi - Thơ mới hiện đại VN - Feb 08, 2012
Mây Trôi… Trôi Hoài - Thơ mới hiện đại VN - Oct 24, 2011
Đà Lạt Khói Sương - Thơ mới hiện đại VN - Oct 03, 2011
Những Cơn Mưa Phùn - Thơ mới hiện đại VN - Aug 18, 2011
Đôi Khi - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2011
Ngồi Bên Cửa - Thơ mới hiện đại VN - Aug 05, 2011