May 19, 2024

Tác giả

Tú A Còng

Tu A Cong18 

tuacong18@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Tú A Còng:

Chùm Thơ Trào Phúng Của Tú A Còng - Thơ trào phúng - Aug 06, 2018
Chùm thơ Tung hoành trục khoán. - Đường thi Việt Nam - Jun 29, 2018
Thơ Cười Về Bóng Đá - Thơ trào phúng - Jun 27, 2018
Chùm Thơ Trào Lộng Theo Trường Phái Hồ Xuân Hương - Thơ trào phúng - Jun 27, 2018
Quy Trình Mông Muội / Quanh Chuyện Đặc Khu - Thơ trào phúng - Jun 25, 2018