Jul 22, 2024

Tác giả

Phạm Đức Quý
Phạm Quý Đức
ducquy pham
phamducquy43@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Phạm Đức Quý:

Hai Nhăm Năm Nghỉ Hưu / Nói Với Đầy Tớ - Đường thi Việt Nam - Sep 09, 2022
Chùm Thơ Tết Kỷ Hợi - Đường thi Việt Nam - Sep 09, 2022
Tố Hữu nghèo ! - Đường thi Việt Nam - Oct 04, 2020
Mưa Thu (1) & (2) - Thơ mới hiện đại VN - Sep 25, 2020
Thế tình đen bạc - Đường thi Việt Nam - Sep 15, 2020
Phú Quốc - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2020
Đi Đi Chung - Thơ mới hiện đại VN - Sep 02, 2020
Chuyện làng vũ đại ( 9 - 10 ) - Đường thi Việt Nam - Aug 17, 2020
Làm Quan Làng Vũ Đại - Thơ đấu tranh - Jul 21, 2020
Ngồi Buồn - Thơ trào phúng - Jul 13, 2020
Đất Đai , Bi- Hài... - Thơ trào phúng - Jun 26, 2020
Chùa Ba Vàng / Chùa Tam Chúc / Thảo Nào.... - Thơ trào phúng - Jun 15, 2020
Phường chèo/Quá lời./Cưới con quan /Thăm mộ /Nó không sợ . - Thơ trào phúng - Jun 09, 2020
Cuộc Đua Xây Chùa & Doanh Nghiệp "Tâm Linh" & Lễ Hội /May Mà! / Bẩy Bẩy - Thơ trào phúng - Jun 01, 2020
Chuyện Làng Vũ Đại (4)(5)(6) - Thơ đấu tranh - May 27, 2020
Nhìn Ảnh...Cảm Đề - Thơ mới hiện đại VN - May 24, 2020
Chuyện Làng Vũ Đại (7) & (8) / Xem TV Cảm Tác - Đường thi Việt Nam - May 24, 2020
XIII * (1) & XIII (2) - Đường thi Việt Nam - May 18, 2020
Tết Chuột ! Mất Mùa Lễ Hội ! - Thơ mới hiện đại VN - May 12, 2020
Tham Ăn , Tranh Ăn! - Thơ trào phúng - Sep 30, 2019
Năm 2019 - Đường thi Việt Nam - Mar 14, 2019
Ba Bài Thơ Họa - Thơ xướng họa - Sep 03, 2018
Mừng Chú TR...// Gửi Thi Hữu Nguyễn Văn T. - Thơ trào phúng - Aug 24, 2018
Tượng Đổ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 19, 2018
Lễ hội Minh Thề - Thơ mới hiện đại VN - Aug 17, 2018
Chuyện Ki Kị - Thơ trào phúng - Aug 08, 2018
Chuyện Nhôm Nhôm - Thơ trào phúng - Aug 06, 2018
Những Bài Tứ Tuyệt - Đường thi Việt Nam - Aug 01, 2018
Chùm Thơ Cười Người 15,16,17 - Thơ trào phúng - Jul 30, 2018
Chùm Thơ Cười Người 12,13,14 - Thơ trào phúng - Jul 20, 2018
Chùm Thơ Cười Người 9,10,11 - Thơ trào phúng - Jul 18, 2018
Chùm Thơ Cười Người 6, 7, 8 - Thơ trào phúng - Jul 17, 2018
Chùm Thơ... Cười Người - Thơ trào phúng - Jul 16, 2018
Qua Đường Nguyễn Chí Thanh Ngày Nắng... AVG - Thơ trào phúng - Jul 13, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! 9 - 10 - Thơ trào phúng - Jul 08, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! 5 - 6 -7 - 8 - Thơ trào phúng - Jul 06, 2018
Chùm Thơ Tự Cười - Thơ trào phúng - Jul 02, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! - Thơ trào phúng - Jun 29, 2018
Lo Khó Thu Hồi - Thơ trào phúng - Jun 27, 2018
Hai Bài Viết Về Thủ Thiêm - Thơ đấu tranh - Jun 25, 2018
Không Chồng Trông Bông Lông - Đường thi Việt Nam - Jun 24, 2018
Đọc Thơ Tản Đà - Thơ đấu tranh - Jun 22, 2018
Bảy Lăm Tuổi, Dặn Trước ! - Thơ mới hiện đại VN - May 13, 2018
Ai Đánh Cắp Cảng Quy Nhơn - Thơ đấu tranh - Jan 30, 2018
Chúng Nó Cười - Thơ trào phúng - Jan 21, 2018
Chúng Nó Khóc - Thơ trào phúng - Jan 17, 2018
Gửi Trịnh Xuân Thanh - Thơ trào phúng - Jan 08, 2018
Đua Nhau Xây Cổng Chào* - Thơ trào phúng - Jan 03, 2018
Năm 2018 - Đường thi Việt Nam - Jan 02, 2018
Nỗi Lòng Của Quỷ (2) - Thơ trào phúng - Dec 27, 2017