May 27, 2024

Thơ trào phúng

Phường chèo/Quá lời./Cưới con quan /Thăm mộ /Nó không sợ .
Phạm Đức Quý * đăng lúc 03:46:45 AM, Jun 09, 2020 * Số lần xem: 3367
Hình ảnh
#1

 


      

       PHƯỜNG CHÈO
     ***********************

Đến hẹn lại lên . Chúng dở trò !
Phường chèo lũ ấy , tưởng hay ho
Nhiều thằng gân cổ ra công hát
Lắm đứa phồng mang dốc sức hò !
Trát phấn nhôm nhoem che mặt chuột
Tô son nhòe nhoẹt dấu đuôi bò !
Người xem biết cả , thôi đàng vậy
Chúng diễn mãi rồi ! Lũ mặt mo !

                                      6-6-2019

       QUÁ LỜI
    ***************

Đã quá lời khen gã bợm già
Phải đâu khuyến khích một " to " gia ?
Người kêu : dính phải phường ăn cướp
Kẻ bảo : cùng dây lũ quỷ ma !
Mã - mã  :  lương dân mau cảnh giác
Ngưu - ngưu : thiên hạ hãy lo xa !
Trứng trao cho ác - còn hay mất
Càng ngẫm càng đau thắt ruột ta !

                                       12-7-2019

       VỊNH CƯỚI CON QUAN
           ***********************

Đám cưới rình rang suốt mấy ngày
Xe công nườm nượp đến ! Vui thay !
Ông to - đây chốn " làm theo " giỏi
Bà lớn -  đó nơi " học tập " hay !
Song hỷ , thừa cơ thu ...đậm đậm
Cưới to , được dịp nhận...dầy dầy !
Miền Trung đại hạn bao người đói
Giá được sẻ chia bữa tiệc này !

                                  28-7-2019


       THĂM MỘ
     ***************

Những tưởng chỉ tham lúc ở đời
Chết đi là hết . Chết là thôi !
Ai hay khi sống vơ DANH nuốt
Mới biết chết rồi vét ĐẤT xơi !
Quang Thiện đất này toàn ruộng mật
Kim Sơn chốn ấy rặt bờ xôi
Trăm năm - sáu héc *...còn hay mất
Bia miệng nghìn năm ! Tất chửa thôi !

Hec : hec ta : 10 000 m2

                                       13-9-2019

       NÓ KHÔNG SỢ
    ***********************

Lửa đốt , lò tôn - nó sợ gì
Ô to , lọng lớn - vẫn nguyên si !
Đất đai vạn hec , không suy suyển
Tiền bạc tỉ đo - mất tí ty !
Kính biếu , đã quen nhiều cửa đến
Ăn chia , đã thuộc lắm đường đi !
Còn trên , còn dưới , còn " cơ chế "
Lửa đốt . lò tôn ...nó sợ gì !

                                        30-10-2019
                                 
   Phạm Đức Quý


                         

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.