May 27, 2024

Thơ trào phúng

Dư Nguồn Chất Xám
Bửu Tùng * đăng lúc 10:22:44 PM, Sep 08, 2022 * Số lần xem: 1563(Cảm tác khi đọc bài Vì sao phải xuất khẩu cử nhân, tiến sĩ?
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/solution-of-brain-drain-cl-02222017085934.html)

Chất xám dư thừa xuất khẩu thôi
Hai mươi vạn lẻ ở không rồi
Nhiều anh phí đặt tìm chân đứng
Lắm chị ngân vay kiếm chổ ngồi
Kỹ thuật sang Lào tay kiến thiết
Tài năng đến Nhật mắt trau dồi
Cử nhân chẳng ngại đời xa xứ
Thạc sĩ đâu nề chuyện nổi trôi

Bửu Tùng
23/2/2017

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.