Chùm Thơ Trào Phúng Của Tú A Còng :
---------------------------------------------------------


1.    BƯỞI DA XANH

Da xanh  bưởi xịn quả căng tròn
Mọng nước chưa sờ đã biết ngon
Cụ cố xoa nhiều không nát nẫu
Trai tân ngắm mãi chẳng hao mòn
Cùi che trắng muốt thơm mùi nhựa
Múi lộ hồng đào đẹp nét son
Quân tử cần mua mời ngã giá
Tiểu nhân hái trộm sẽ ăn đòn !
       
  2.   THẬP NIÊN DÒ DẪM

Mười năm mở rộng mãi lò dò
Lực bất tòng tâm lắm nỗi lo
Tiến sĩ nhàn cư đành dạy chó
Kỹ sư thất nghiệp phải nuôi bò
Giao thông rối loạn trời không ngó
Ngật lụt tơi bời đất chẳng cho
Ảo vọng rồng bay đà bỏ xó
Nhập rồi lại tách sẽ hay ho ?         3.  THỜI MẠT

(Họa bài THẾ TỤC của Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Làm quan dẫu dốt mãi say nghề
Chức vị ham từ thuở thiếu nhi
Đến bởi "thư tay" luôn phải đến
Đi bằng "đầu gối" vẫn cần đi
Lừa trên nạt dưới đà thây kệ
Bán chức mua quyền chẳng sá chi
Cóc nhái lên ngôi thời đểu cáng
Thanh liêm giả tạo để làm vì !


4.   VỊNH Ô DÙ

(Họa bài CÁI QUẠT của Bà Hồ Xuân Hương)
Xòe ra cụp lại chắn che vừa
Bảo hộ gian thần lợi thế xưa
Quỹ nước tiền dân đào cạn kiệt
Rừng vàng biển bạc bán dư thừa
Thay thầy đổi chủ nhờn sương gió
Tậu chức mua quyền mặc nắng mưa
Chất củi vào “lò”, quan ngã ngựa
Ô dù gãy thủng, đáng đời chưa ?


5.   KHÚC CỦI TRỊNH XUÂN THANH

Mua quyền bán chức nhảy lên Ông
Quỹ nước tiền dân vét rỗng không
Lộn xộn tam quyền luôn ký khống
Eo sèo lục súc mãi tranh công
Ra tòa chối tội đòi tha bổng
Xộ khám kinh hồn hết nói ngông
Gốc rễ sai lầm trong hệ thống
Châm lò bác Tổng, chịu cùm gông.

                    
Tú A Còng