Feb 02, 2023

Thơ trào phúng

Chùm Thơ... Cười Người - Phạm Đức Quý - Jul 16, 2018
Qua Đường Nguyễn Chí Thanh Ngày Nắng... AVG - Phạm Đức Quý - Jul 13, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! 9 - 10 - Phạm Đức Quý - Jul 08, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! 5 - 6 -7 - 8 - Phạm Đức Quý - Jul 06, 2018
Chùm Thơ Tự Cười - Phạm Đức Quý - Jul 02, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! - Phạm Đức Quý - Jun 29, 2018
Thơ Cười Về Bóng Đá - Tú A Còng - Jun 27, 2018
Lo Khó Thu Hồi - Phạm Đức Quý - Jun 27, 2018
Chùm Thơ Trào Lộng Theo Trường Phái Hồ Xuân Hương - Tú A Còng - Jun 27, 2018
Quy Trình Mông Muội / Quanh Chuyện Đặc Khu - Tú A Còng - Jun 25, 2018
Thời 4.0 - Lê văn Thục - Apr 28, 2018
Chuyện sim số đẹp - Mai Phương - Apr 17, 2018
Lời Cuội Kính họa vui bài thơ Hỏi Trăng - Sông Cửu - Apr 01, 2018
Tặng con trai - Mai Phương - Feb 19, 2018
Khai Bút Mậu Tuất / 2018 - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Feb 17, 2018
Thơ Trào Phúng Ngày Tết - Nhiều Tác Giả - Feb 08, 2018
Đinh La Thăng & Bóng Đá - Nguyễn Khôi - Jan 24, 2018
Chúng Nó Cười - Phạm Đức Quý - Jan 21, 2018
Chúng Nó Khóc - Phạm Đức Quý - Jan 17, 2018
Gửi Trịnh Xuân Thanh - Phạm Đức Quý - Jan 08, 2018
Đua Nhau Xây Cổng Chào* - Phạm Đức Quý - Jan 03, 2018
Nỗi Lòng Của Quỷ (2) - Phạm Đức Quý - Dec 27, 2017
Khóc Cheo- chét- cu ( N.Ceausescu )(1) - Phạm Đức Quý - Dec 25, 2017
Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú - Thái Quốc Mưu - Dec 14, 2017
Cảm Tác (2) ( Nhân việc ĐLT bị bắt ) - Phạm Đức Quý - Dec 12, 2017