Apr 21, 2024

Thơ trào phúng

Tai To Mặt Bự / Quan Phát Biểu / Khoa Bảng Thời Vẹm / Nhạc Sĩ Bưng Bô / Dân Biểu Đảng Cử Dân Bầu / Bộ Trưởng Công Du / Nhắn Bác Lú.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 03:33:48 PM, Aug 05, 2020 * Số lần xem: 1379
Hình ảnh
#1

 

 


Thơ Trào Phúng viết theo thể TNBC
TAI TO MẶT BỰ

Gác bút nằm riêng một góc trời
Lăng nhìn thiên hạ giễu trò chơi
Hám danh đứa thích chường thân đứng
Khoe mặt thằng ưa chiếm chỗ ngồi
Trò nhảm thấy hoài đà phát ngấy!
Tuồng hề diễn mãi bốc mùi hôi!
Mặt trơ trán bóng lờ đui điếc
Gõ nghịp "đùi rung" bịt miệng cười!

QUAN PHÁT BIỂU
(Về các quan to Cộng Sản Việt Nam)

Rõ kỹ quan to đọc nhát gừng
Đầu đần não nhoẹt nói lung tung
Mười môi gom lại không đầy bát
Tám đấu nhào chung mãi cạn thùng
Nhìn xuống vênh mồm là nỗ hoảng
Trông lên quỵ gối lại khòm lưng
Mảnh bằng tiến sĩ mua làm kiểng!
Dốt vẫn hoàn thân một thứ khùng !

KHOA BẢNG THỜI VẸM


Tiến sĩ đào đâu quá sá nhiều
Tài năng thực tiển chẳng bao nhiêu
Ngoại văn cụ xướng âm giai cẩu
Quốc ngữ bà dùng ngôn tự miêu
Chức lớn truyền ngôi thái tử đảng
Quyền cao kế nhiệm tiểu thư kiều
Nhu cầu chạy chức là tham nhũng
Sự thật rõ ràng chẳng nói điêu!

NHẠC KHỈ BƯNG BÔ

Chủ tịch Liên Hiệp Các Hội Văn Học
Nghệ Thuật Thành Hồ  Trần Long Ẩn
Nghe chó sủa trăng quá sá ồn...
Tru bài láo xược giọng du côn
Tô danh nỗ hoảng ngu hòng tốt
Bợ đít phát liều dại tưởng khôn
Ném đá tơi bời thằng liếm háng
Chửi lời tục tĩu đứa lòn trôn
Tiên sư bố khỉ nhà vô phúc
Sinh nó làm chi nuôi uổng cơm!

DÂN BIỂU ĐẢNG CỬ DÂN BẦU


Nào có ra chi lũ nghị bần
Thế mà chúng đại diện cho dân
Nghe danh đà tởm vì danh hão
Thấy mặt càng ghê bởi mặt đần
Hội họp vờ câm tài ngủ gật
Luận bàn giả điếc quá run gân
Dân bầu đảng cử sinh ra chúng
Chỉ đạo trung ương nhấn nút cùng!

BỘ TRƯỞNG CÔNG DU
(Ngô Xuân Lịch bt Quốc Phòng)

Qua Tàu ông bộ trưởng này câm
Tàu chửi Tàu la miệng ngậm tăm
Mặt sượng lưng còng mòi bợ đít
Chân run miệng kín kiểu trùm chăn
Chủ quyền biển đảo ngài mù tịt
Chức vị phẩm hàm mắt sáng tưng
Nhắm đến Tàu phong hàm Thái Thú
Rõ ràng toan tính kẻ gian thần!

Oct,12/2019
Họa thơ Phạm An Hòa

NHẮN BÁC LÚ


Mồi chài hai ghế được gì đâu
Ngoài bã hư danh Thái Thú Tàu
Yết kiến bao phen quỳ bái bẩm
Ban hàm mấy bận sụp trình tâu
Bia đời quảng bá còn ghi đậm
Miệng thế lưu truyền mãi khắc sâu
Hỏi Bác khi nào mắt mới sáng
Để mà phân định bạn thù đâu ?

Oct/2019
Hạ Thái 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.