Oct 04, 2022

Tác giả

Trần Trung Tá
ko

Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Tá:

Các Em Yêu Quý Của Thầy Ơi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2022
Đáp Lời Sông Núi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 09, 2022
Ba Mươi Tháng Bốn - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2022
Chim Bồ Câu Sài Gòn - Thơ mới hiện đại VN - May 19, 2021
Khác Gì Con Sáo Đã Sang Sông - Thơ mới hiện đại VN - Mar 25, 2021
Đưa Bàn Tay Vuốt Mặt - Thơ mới hiện đại VN - Mar 14, 2021
Đau Lòng Thương Lắm Nước Non Ơi - Thơ mới hiện đại VN - Oct 25, 2020
Cái Đẹp Việt Nam Không Bao Giờ Cũ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 24, 2018
Ký Sự Một Mùa Nóng - Thơ mới hiện đại VN - Jul 16, 2018
Hòa Bình Từ Ngày Đó - Thơ đấu tranh - Jul 11, 2018
Giải Nobeo Hụt Năm 2018 - Thơ đấu tranh - May 10, 2018
Từ Tháng Năm Một Chín Bảy Nhăm / Cờ Bay Ôi Cờ Bay - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2018
Tháng Bốn Bảy Nhăm - Thơ đấu tranh - Apr 10, 2018
Đọc Lại - Thơ mới hiện đại VN - Feb 19, 2018
Đà Lạt Trước Thềm Năm Con Chó - Thơ tân hình thức - Jan 16, 2018
Nắng Giữa Mùa Đông - Thơ mới hiện đại VN - Dec 01, 2017
Mài Gươm Phục Hận - Thơ mới hiện đại VN - Nov 18, 2017
Dỗ Giấc Người Yêu - Thơ mới hiện đại VN - Oct 31, 2017
Kẻ Đó Người Đây - Thơ mới hiện đại VN - Oct 16, 2017
Emperor Quang Trung Parkway - Thơ mới hiện đại VN - Sep 07, 2017
Từ Tạ Hết Thẩy Anh Em - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2017
Ôi Người Ô Hô - Thơ mới hiện đại VN - Nov 10, 2016
Trên Núi Tản Viên Có Cỏ Tương Tư - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2016
Bốn Mươi Năm Bụi - Thơ mới hiện đại VN - Mar 13, 2016
Tình Yêu Như Khói Sương - Thơ mới hiện đại VN - Mar 11, 2016
Giụi Tàn Thuốc Thấy Đời Là Tro Bụi - Thơ mới hiện đại VN - Dec 29, 2015
Ngày Độc Lập Của Nước Mỹ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 07, 2015
Sắp Tới Ngày Của Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - May 07, 2015
30 – 4 – 1975 Lễ Quốc Hận Của Người Việt Nam - Thơ đấu tranh - Apr 24, 2015
Mỗi Năm Thêm Mỗi Năm Thêm Trời Ạ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 10, 2015
Hãy Cứu Một Dòng Sông - Thơ mới hiện đại VN - Mar 21, 2015
Giao Thừa Năm Ngựa Năm Dê - Thơ mới hiện đại VN - Feb 19, 2015
Viết Những Dòng Này - Thơ mới hiện đại VN - Feb 11, 2015
Hoa Và Trăng Ai Đó - Thơ mới hiện đại VN - Jan 18, 2015
Ngày Hôm Nay Đầu Năm Năm Mới - Thơ mới hiện đại VN - Jan 03, 2015
California Mùa Mưa - Thơ mới hiện đại VN - Dec 18, 2014
Ngày Mồng Năm - Thơ mới hiện đại VN - Feb 04, 2014
Ngang Qua Một Nghĩa Trang - Thơ mới hiện đại VN - Oct 05, 2013
Em Ơi Bầy Quạ Bay Và Mưa - Thơ mới hiện đại VN - Jul 17, 2013
Chúng Ta Vẫn Còn Tổ Quốc - Thơ mới hiện đại VN - Jan 21, 2013
Làm Thơ Trên Computer - Thơ mới hiện đại VN - Nov 27, 2011
Mười Năm - Thơ mới hiện đại VN - Nov 16, 2011
Cho Tôi Hỏi - Thơ mới hiện đại VN - Nov 11, 2011
Bài Thơ Mấy Hàng - Thơ mới hiện đại VN - Nov 08, 2011
Mùa Thu Em Ơi - Thơ mới hiện đại VN - Nov 06, 2011
Đi Luồn Trong Núi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 29, 2011
Ngày Cuối Cùng Của Tháng Tám Tây - Thơ mới hiện đại VN - Sep 01, 2011
Nửa Điếu Thuốc Tàn - Thơ mới hiện đại VN - Aug 23, 2011
Temple City - Thơ mới hiện đại VN - Aug 18, 2011
Tứ Tuyệt Xa Vời - Thơ mới hiện đại VN - Dec 21, 2010