See the source image

 

Nắng Giữa Mùa Đông

 

Ôi nắng mùa Đông, dễ mấy ngày?

Trời buồn, buồn lắm, chứa đầy mây…

Mấy hôm nay nắng như mùa Hạ

Chiều gió bấc còn đuổi nắng đi…

 

Chiều gió bấc về…sao lại bấc?

Nghĩa là phương Bắc, tự Tàu sang?

Ghét Tàu đến nỗi chiều nghe gió

Cứ nghĩ mình như chiếc lá vàng!

 

Nắng, chút nắng thôi, lòng lại ấm

Nhớ bà Trưng, Triệu, nhớ mênh mông…

Vì ai mà những người con gái

Chinh chiến quên đi phận má hồng?

 

Vì đâu mà đám tàn binh đó…

Có cả mình lê lết lết lê?

Một tiếng xung phong vừa rạp cỏ

Vùng lên…chưa thỏa, phải lui về…

 

Tháng Tư?  Tháng Bốn?  Tháng lui quân

Tháng tả tơi ơi lính cỡi trần

Ngựa bỏ cương đành thong thả ngựa

Súng cầm bẻ gãy…lính thong dong!

 

Tay thẳng đưa lên, quỳ gối xuống!

Nửa đêm mắt đổ lửa bình minh…

Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ

Xếp cánh chim không thấy được cành!

 

* 

Nắng mấy hôm nay nắng ngỡ ngàng 

Đang mùa băng tuyết nắng lang thang… 

Tưởng lòng ấm lại, làm sao ấm?

Đời tạ tàn, hay…nắng sắp tàn?

 

Trần Trung Tá