Feb 26, 2024

Tác giả

Trần Trung Tá
ko

Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Tá:

Bài Thơ Mấy Hàng - Thơ mới hiện đại VN - Nov 08, 2011
Mùa Thu Em Ơi - Thơ mới hiện đại VN - Nov 06, 2011
Đi Luồn Trong Núi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 29, 2011
Ngày Cuối Cùng Của Tháng Tám Tây - Thơ mới hiện đại VN - Sep 01, 2011
Nửa Điếu Thuốc Tàn - Thơ mới hiện đại VN - Aug 23, 2011
Temple City - Thơ mới hiện đại VN - Aug 18, 2011
Tứ Tuyệt Xa Vời - Thơ mới hiện đại VN - Dec 21, 2010
Hai Cây Đào Dễ Thương - Thơ mới hiện đại VN - Dec 10, 2010
Cổ Tích / Thuyền Ai Trôi Trong Mây - Thơ mới hiện đại VN - Nov 07, 2010
Từng Đêm Nguyệt Tận - Thơ mới hiện đại VN - Nov 01, 2010
Kính Gửi Anh Chị Từ Vũ Troyes France - Thơ mới hiện đại VN - Oct 19, 2010
Có Đôi Lúc Tôi Buồn Thảm Thiết - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2010
Kết Thúc Một Đời Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 16, 2010
Khi Mãn Kiếp Tù - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2010
Chỉ Còn Tiếng Chuông Nhà Thờ Đếm Giọt - Thơ mới hiện đại VN - Aug 09, 2010
Bài Thơ Hai Nửa - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2010
Đọc lại Chồng Thư Cũ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2010
Em Duy Nhất - Thơ mới hiện đại VN - Jul 14, 2010
Đời Còn Có Nghĩa - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2010
Ít Ra Còn Sống Trên Đời - Thơ mới hiện đại VN - Jun 02, 2010
Buổi Sáng 30 Tháng Tư Ở Westminster California - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2010
Một Ngày Buồn Mênh Mông - Thơ mới hiện đại VN - Mar 04, 2010
Gửi Về Từ Vùng Đất lạ - Thơ mới hiện đại VN - Jan 11, 2010
Ngàn Năm Sau - Thơ mới hiện đại VN - Nov 17, 2009
Giấc Ngủ Đêm Qua - Thơ mới hiện đại VN - Nov 13, 2009
Uống Tới Chiều - Thơ mới hiện đại VN - Oct 30, 2009
Tuổi Chiều Bóng Xế - Thơ mới hiện đại VN - Oct 07, 2009
Trường Sa Vô Tận Ý - Thơ dịch - Aug 24, 2009
Mài Gươm Phục Hận - Thơ mới hiện đại VN - Jun 04, 2009
Nguyễn Khuyến Và Tiếng Ngỗng - Thơ mới hiện đại VN - May 25, 2009
THƠ TRẦN TRUNG TÁ - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2009