Feb 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thương Quá Đi Mà Thôi
Trần Trung Tá * đăng lúc 03:05:22 PM, Mar 09, 2023 * Số lần xem: 507
Hình ảnh
#1

 


        

 

 

Thương Quá Đi Mà Thôi!


Bạn biết không?  Đang nắng!
Hôm nay đẹp lắm nha!
Ngày Phụ Nữ Nước TA,
cảm ơn ông Trời nắng!

Mặt ngài Chủ Tịch sáng
vì Vươn Thằng lên Vua!
Năm triệu Đảng Viên thua
Đức Mục Tử Tập Kết!

Ngài tự xưng Mang Thịt
Ngài nói mình Vĩnh Long
giống như Nguyễn Thiện Nhân
nói:  "Tôi người Nam Bộ".

Dân mình vui vì khổ
đóng khố cũng là vui!
Ngày Phụ Nữ tới rồi
không vui là uổng lắm!

Hôm nay ông Trời nắng
cờ đỏ thắm tung bay
Vươn Thẳng như ngọn cây
Văn Thưởng chứ không ai!

Cảm ơn Đồng Chí Trọng
biết chọn mặt gửi vàng
Cảm Ơn Nước Việt Nam
Cái Tên Nước Tàu Đặt!  (*)

Ôi Nước là Tổ Quốc!
Thương quá đi mà thôi!
Ngày Lễ hôm nay Vui
...nắng khô giùm nước mắt!

Trần Trung Tá

(*) Năm 1802, Nguyễn Ánh thống nhất, xưng Vương, xin Vua Càn Long nhà Thanh bên Tàu chấp nhận mình là An Nam Quốc Vương Gia Long và Quốc Hiệu là Nam Việt (chữ Việt viết bộ Mễ).  Càn Long làm thinh, đâm bệnh và chết.  Sau khi Càn Long tử vong, vua Thanh tiếp theo, năm 1804, mới cử sứ sang Thăng Long (Tàu không coi Huế là Kinh Đô của nước TA) bắt buộc Gia Long phải nhận tên nước là Việt Nam (chữ Việt viết bộ Tẩu, chạy trốn, vượt xuống phía Nam).  Hãy đọc Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim thì biết.  Vua Gia Long không vui, gọi tắt tên nước là Nam Quốc, vua Minh Mệnh nối ngôi năm 1820 đổi là Đại Nam và tên nước MÌNH chính thức là Đại Nam tới 1945, vua Bảo Đại thoái vị, Hồ Chí Minh cướp chính quyền quốc gia, ngày 2-9-1945 đặt tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.  Xem cuốn Hồi Ký của Bảo Đại...thì biết!  Ai cũng thắc mắc:  tại sao dân ngoài Bắc cứ vào Nam...mà đếch có người Nam nào ra Bắc ở?...vì Tàu NÓ muốn thế!

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.