Feb 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Đáp Lời Sông Núi
Trần Trung Tá * đăng lúc 04:45:49 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 867
Hình ảnh
#1
          
       

    Đáp Lời Sông Núi


   Hôm qua, mở radio, thấy câu này, mừng quá:  "Temple City, colder than Tuesday, 15 C".


Hôm nay đang tê mê, choàng dậy vì đã sáng.  Nghĩ là trời lạnh lắm nên khoác thêm áo laine.
 


Rồi thản nhiên như nhiên...Nhưng, mình bị lừa đậm, đâu có "nghe" lạnh lắm?  Hôm nay nóng quá chừng!

 

Hàn thử biểu treo tường, vạch mực:  30 độ!


Ngó ra vườn, hoa nở, hình như héo hết rồi!  Ngó vào gương, bật cười:  cái mặt người bí xị!


Ai lừa ai vậy nhỉ?  Không nhẽ Trời lừa mình?  Mà...Trời vẫn làm thinh!  "Thiên hà ngôn tai", đó!


Xưa, cái ông Khổng Tử...mở miệng "ngôn" tiếng Tàu, "dư dục vô ngôn", sao?  Sao mình còn ngờ vực? 


Xưa, có lẽ ông Phật, cũng nói thế mà thôi!  Bốn chín năm cõi đời, ta không đi giảng thuyết!


Trước cảnh Sinh, Lão, Bệnh, Chết, Phật chỉ biết nhủ thầm:  "Đạo là Tâm, Tâm là Đạo!".


*

  Ai mở lồng cho sáo để sao bay qua sông?

Ai?  Dám nói hay không:  Mình Chính Danh Thủ Phạm?  Hay...cảm ơn Cộng Sản "mình có được hôm nay!".


Gọi một dĩa thịt quay, gọi một dĩa bánh hỏi.  Ăn là ăn, không nói, nói gì nữa, ai nghe?


...rồi lũ lượt đi về:  Ôi Việt Nam Đẹp Quá!  Đứng bên bờ biển cả, Quê Hương mình tuyệt vời!

 


Tháng Bốn, cuối tháng rồi, cờ bay, mừng
hay tủi?  Ôi!  Đáp lời sông núi, cờ bay và cờ bay...

 

 

Trần Trung Tá

 
See the source image

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.