Nov 13, 2019

Thơ trào phúng

Ghẹo Đùa Cô Hàng Xóm - Mai Phương - Oct 26, 2017
CADAPHI - Kadhafi - Phạm Đức Quý - Oct 23, 2017
Vịnh đoàn đi lễ / Vịnh đời giáo viên - Mai Phương - Oct 12, 2017
Khó Gì Chẳng Nhận Ra - Phạm Đức Quý - Sep 28, 2017
Bác Cả-O* Tí. / Thương O Tê - Phạm Đức Quý - Sep 25, 2017
Hội Nọ, Phường Kia - Mai Phương - Sep 25, 2017
Ai Bì Được Ông - Mai Phương - Sep 17, 2017
Vai Hề - Mai Phương - Aug 17, 2017
Thanh Về & Cuội - Phạm Đức Quý - Aug 11, 2017
Vịnh Cua / Vịnh Mannequin Trong Tiệm Quần Áo - Nguyễn Vô Cùng - Aug 10, 2017
Như Là Bị Knock Out - Tú Lắc - Aug 08, 2017
Gửi Nhà Thơ Li-Đi - Phạm Đức Quý - Jul 30, 2017
Đỉa Ơi Là Đỉa - Sỹ Bình - Jul 24, 2017
Mắng Heo - Sỹ Bình - Jul 08, 2017
Mấy Vận Buồn Vui - Thương Hoài Thương - Jul 06, 2017
Thư gửi "vợ bé" ở New Dealand / Họp làng - Phạm Đức Quý - Jun 23, 2017
Chuyện Chúng Mình - Tú Lắc - Jun 15, 2017
Ăn Diện - Tú Lắc - Jun 12, 2017
Thơ Trào Phúng - Nhiều Tác Giả - Jun 12, 2017
Nắng Nóng Quá ! Thăng Long Ơi ... - Nguyễn Khôi - Jun 05, 2017
Kẻ Bắc người Nam - Mai Phương - May 15, 2017
Cảm Tác Nhân việc ĐLT bị kỉ luật - Phạm Đức Quý - May 08, 2017
Tranh ăn giữa đình - Lê văn Thục - May 04, 2017
Những bài thơ CÓC tháng Tư - Phạm Đức Quý - Apr 29, 2017
Chiến Lợi Phẩm - Bửu Tùng - Apr 13, 2017