Jul 23, 2024

Thơ trào phúng

Vịnh Cua / Vịnh Mannequin Trong Tiệm Quần Áo
Nguyễn Vô Cùng * đăng lúc 03:48:25 PM, Aug 10, 2017 * Số lần xem: 1191
Hình ảnh
#1
#2

 

 

 Vịnh Cua 

Anh hùng mạt lộ nỗi vơi đầy
Thân dẫu ngang phè, dạ thẳng ngay
Mai cứng xả lăn đời bận bịu
Mắt lồi ngó suốt cảnh chua cay
Lỡ thời nuốt hận trong lồng giỏ
Thất thế ôm sầu giữa nhợ dây
Đã mấy mùa trăng gầy rạc bóng
Còn nghe tức tưởi buổi sa lầy

nguyễn vô cùng

 

Vịnh Mannequin
Trong Tiệm Quần Áo 

Ai kia khéo nặn lũ hình nhân
Suốt kiếp phô trương áo lại quần
Ruột rỗng nhẹ bưng khi đặt để
Chân trơn dễ đẩy lúc xoay vần
Dinh cơ chẳng bận ngày mưa gió
Công nghiệp nào lo chuyện nợ nần
Thôi có ra chi phường giá áo
Vẽ mày bôi mặt để nhàn thân!

nguyễn vô cùng 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.