Sep 23, 2023

Thơ trào phúng

Bác Cả-O* Tí. / Thương O Tê
Phạm Đức Quý * đăng lúc 12:29:45 PM, Sep 25, 2017 * Số lần xem: 1025
Hình ảnh
#1
           1.   BÁC CẢ - O TÍ

             Bác cả đang lúc nhóm lò
        Bỗng đâu o Tí ...lò dò đến nơi
             "Củi" o có vẻ còn tươi
        Nhưng lò tôn đã nóng rồi . Đốt thôi !

             O Tí cầu phật khấn trời
        Sân sau bao chỗ đang hồi bội thu
            Thằng Pharma nó vào tù
        Phải nhanh kiếm được đứa bù đứa thay 
            Nhiệm kỳ còn có ...nghìn ngày
        Con xin bác Cả nới tay , con nhờ !
             Cả rằng : đừng có ỡm ờ
        Lò tôn đang cháy ...ai chờ đợi  o
            Khôn hồn thì "nhả" bớt ra
        Kẻo mà chúng nó "nhập kho" bây giờ !

             Nghe bác phán , o thẫn thờ
        Lẽ nào ÔNG NGOẠI** chẳng phù hộ con
             Còn trời , còn nước , còn non
        Bác Cả còn ghế, chắc còn thương  o               
             Lò tôn dù có cháy to
        Thiếu gì các loại " củi " khô bác dùng !

* O : cô (phương ngữ)
** Ông ngoại : nghe đồn o có ông ngoại là một lãnh đạo cao cấp , đã mất trước 1945


            2.   THƯƠNG O TÊ QUÁ !

     Thương cho o Tê quá               Ồn ào chuyện thuốc giả
     Có ít viên thuốc giả                    Đòi  o từ chức ngay
     Mà om sòm không thôi !            O đăng đàn trình bày
     Thuốc đã thu hồi rồi                   Đâu có gi dính dáng !
     Bệnh nhân chưa kịp uống          O yêu thương dân lắm
     0 thương người bệnh lắm          Phải ngồi hết khóa này
     Dân có biết cho không ?             Để góp sức chung tay
                                                         Diệt hết loài bọ gậy !
     Còn cái thằng em chồng             Để mọi người đều thấy
     Tham gia vào lãnh đạo               O kiên cường nhường nào 
     Công ty v phar ma                      Quyết giữ vững ngôi cao
     Nó đâu vì cơm gạo !                   ( Dù có dày cái mặt )
     Chỉ làm chơi ấy mà !                   Các thế lực thù địch
     Còn như cái vi la                         Trong ngoài ngành y tê
     Xây hết sáu chục tỷ                     Đừng có mà ngủ mê
     Có gì mà ầm ĩ                              Cấu kết nhau hại chị ! 
     Tiền của o , o xây                        An Nam đâu phải Mỹ
     Làm "đến thối móng tay"  *          Mà tạo xì căng đan !
     Kiêm "bán thêm chổi đót" **         O dòng dõi trâm anh
     Mấy việc này ai biết                     Thượng quan đâu xử tệ !
     Khi  o còn ở quê                           Lại còn bao thông lệ
     Chưa ra làm bộ trưởng !              Của mấy chục năm trời
     Phải vững vàng" lý tưởng "          Ghế - o cứ yên ngồi
     Có "truyền thống" ông cha           Cả một  nghìn ngày nữa
     Phải rất là "tài ba"                         Mặc cho ai nhóm lửa
     Mới vượt qua như chị !                 Mặc cho kẻ đốt lò
     Sáu năm, bao ầm ĩ                       O chẳng có gì lo
     O "vượt" dễ như không !               Ông ngoại sẽ phù trợ !
     ( Nếu theo bọn truyền thông
     Thì đâu còn quyền chức !)
     Trung ủy viên...dẫu mất                * Câu nói của ông Trần Văn Truyền
     Ghế thượng thư vẫn còn                chánh thanh tra chính phủ , giải thích về 
     O một lòng sắt son                         tài sản khổng lồ ông có khi nghỉ hưu
     Quyết ngồi thêm một khóa !         ** Câu nói của ông Phạm Sỹ Quý Giám đốc 
                                                             Sở KH_ĐT Yên Bái về "biệt phủ" ông đang
                                                              sử dụng

                                                                      Ngày 24-9-2017
                                                                       Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.