Apr 06, 2020

Thơ trào phúng

Vai Hề
Mai Phương * đăng lúc 08:56:23 AM, Aug 17, 2017 * Số lần xem: 423
Hình ảnh
#1

 Vai Hề

"Diệt ruồi đả hổ" đến hồi phê
Chiêng, trống nơi nơi gióng nhất tề
Ruồi trốn xa lo chừng mất mật
Hổ chui hang sợ mặt xanh lè
Giữ bình làm chỗ nhiều sâu trú
Đánh chuột tan hàng lắm kẻ ghê
Chống mãi mà sao không thấy giảm
Thì ra vờ vịt diễn vai hề

               
Mai Phương


 

           

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.