Nov 15, 2018

Thơ trào phúng

Tham Nhũng Tùm Lum Khắp Cả Rồi
Sỹ Bình * đăng lúc 03:59:06 AM, Nov 29, 2017 * Số lần xem: 556
Hình ảnh
#1

  Tham Nhũng Tùm Lum Khắp Cả Rồi

Tham nhũng tùm lum khắp cả rồi,
Chống làm sao được hỡi người ơi!...
Mưu mô đục khoét siêu siêu việt;
Mánh lới gian ngoa tuyệt tuyệt vời.
Quan phủ, tướng vùng quen thói cướp;
Chúa làng, vua nước ngứa nghề chơi.
Toàn là đám hạm to và nhỏ,
Đụng phải ê đầu vỡ trán thôi!...

Sỹ Bình.        

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
THAM NHŨNG TRÀN LAN.
vuhungviet Nov 29, 2017
THAM NHŨNG TRÀN LAN.
Tham nhũng xãy ra khắp mọi nơi.
Làm sao mà chống hởi ông trời
Hang cùng ngõ hẻm ôi! siêu hạng.
Cả dười lẫn trên quá! tuyệt vời
Qủy quái ranh ma như chuyện giỡn.
Mưu mô xảo quyệt giống là chơi.
Trước sau cũng phải lòi ra tội.
Xộ khám vào tù chắc chắn thôi.
VH.