Jul 22, 2024

Thơ trào phúng

Khó Gì Chẳng Nhận Ra
Phạm Đức Quý * đăng lúc 11:34:57 AM, Sep 28, 2017 * Số lần xem: 1002
Hình ảnh
#1


 
           KHÓ GÌ...CHẲNG NHẬN RA !

       1. Nào khó gì đâu chẳng nhận ra
           Một bầy sâu chuột sống quanh ta
           Ăn trên ngồi trốc* , xưng : đầy tớ
           Cưỡi cổ đè đầu , xướng : mẹ cha
           Đục khoét , vét từ đồng bạc lẻ
           Móc moi , vơ đến tỷ đô la !
          Tranh ăn, lũ chuột lòi đuôi chuột
          Nào khó gì đâu chẳng nhận ra !

* Trốc : đầu ( phương ngữ )


       2. Nào khó gì đâu chẳng nhận ra
           Láng giềng phương bắc- lũ gian tà
           Chữ vàng bốn tốt , mưu cầy cáo !
           Khẩu phật tâm xà - kế quỷ ma !
           Lý tưởng tương đồng * nhân thạch tín **
           Tương quan vận mệnh * ruột chu sa **
           Chỉ phường Ích Tắc  tham , ăn vội
           Dân Việt ai người chẳng nhận ra !

* VN - TQ  " Sơn thủy tương liên , văn hóa tương thông , lý tưởng tương đồng , vận mệnh tương quan "( Giang Trạch Dân TBT, CT nước CHNDTH-1999 )
** Thạch tín : hợp chất của Asenic , rất độc  .  Chu sa :  muối sulfua của thủy ngân , rất độc

                                         28-9-2017
                                     Phạm Đức Quý
 
 
      
 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.