Dec 03, 2020

Tác giả

Tú Lắc
Hình ảnh
#1

Tất cả các bài của tác giả Tú Lắc:

Gửi Sài Môn Chủ Nhân cùng các bài họa của: SMCN- ChiêuQuân - ĐỗQuyBái - Thơ xướng họa - May 28, 2020
Mối Ưu Phiền - Đường thi Việt Nam - Dec 08, 2017
Như Là Bị Knock Out - Thơ trào phúng - Aug 08, 2017
Chuyện Chúng Mình - Thơ trào phúng - Jun 15, 2017
Ăn Diện - Thơ trào phúng - Jun 12, 2017
Như Là Bị Knock Out / Chợp Mắt Còn Mơ - Thơ trào phúng - Dec 28, 2015
Lạnh - Thơ trào phúng - Dec 24, 2015
Cơm Nhà - Thơ trào phúng - Jan 24, 2015
Gửi Sài Môn Lý Thu / Sài Môn & Nguyễn Khôi họa - Thơ xướng họa - Dec 07, 2014
Lực Bất Tòng Tâm & Khỏe Re - Thơ trào phúng - Jul 31, 2014
Bà Láng Giềng - Thơ trào phúng - Jul 25, 2014
Ông Táo - Thơ xướng họa - Feb 02, 2014
Ðến Cửa Sài Môn / Ở giữa Cali. - Thơ xướng họa - Mar 06, 2013
Rồng - Thơ trào phúng - May 04, 2012
Đàn Tỳ Bà - Thơ mới hiện đại VN - Apr 24, 2012
Cũng Khoẻ Re - Thơ xướng họa - Dec 20, 2010
Lạnh / Ăn Diện - Thơ trào phúng - Dec 15, 2010
Mình Ơi ! Mình À ! - Thơ trào phúng - Sep 15, 2010
Ôi Thôi Rồi ! - Thơ trào phúng - Jan 21, 2010
Mua Xe - Thơ mới hiện đại VN - Apr 20, 2009
Tú Lắc Xướng Họa - Thơ xướng họa - Apr 13, 2009
THƠ TÚ LẮC - Thơ trào phúng - Apr 04, 2009
Tháng Tư Gửi Ông Tú Lắc - Thơ mới hiện đại VN - Apr 04, 2009
Chúa Sơn Lâm - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2009
CHO SHARE - Thơ mới hiện đại VN - Mar 25, 2009