Aug 13, 2022

Thơ trào phúng

Vịnh Sâu Và Rau
Phạm Đức Quý * đăng lúc 09:01:36 PM, Nov 30, 2017 * Số lần xem: 2328
Hình ảnh
#1

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Kính gửi vuhungviet
Phạm Đức Quý Nov 30, 2017
Cảm ơn thi hữu đã đọc và họa những bài viết của tôi . Mong được giao lưu nhiều trên thi đàn 1
Bài họa Sâu và Rau
vuhungviet Nov 29, 2017
Một bầy sâu bọ phá vườn rau.
Đục khoét ăn tàn cắn xé nhau
Những lứa còn non gom ngọn lá.
Còn loài đã lớn lấy phần đầu.
Đứa xơi miếng nhỏ do đi trể.
Kẻ nuốt phần to bỡi đến lâu.
Chia chác không đều nên hục hặc.
Tranh giành chổ đứng cứ càu nhàu.
VH
Tranh giành chổ đứng cứ càu nhàu.
Chia chác không đều phải đánh nhau.
Sâu bé còn non nên vở trán.
Sâu to đã lớn chỉ điên đầu.
Mầm tươi kẻ thắng gom đi trước.
Nụ héo đứa thua hốt chạy sau.
Bọn chúng chỉ toàn loài phá hoại.
Hoang tàn xơ xác hết vườn rau.
VH.