Sep 24, 2023

Tác giả

Đặng Xuân Xuyến
Hình ảnh
#1

BAOTHANG_XUANXUYEN DANG
baothang_xuanxuyen@yahoo.com.vn
 

Đặng Xuân Xuyến
ĐT: 0903413075


 

Tất cả các bài của tác giả Đặng Xuân Xuyến:

Vài cảm nghĩ khi đọc "Thu vàng phố cũ" của Hoàng Xuân Sơn - Viết về tác giả & tác phẩm - Sep 24, 2023
Chỉ là... Ngại... Dụ... Người về - Thơ mới hiện đại VN - Aug 26, 2023
Thu Năm Nay Lạ Thế - Thơ mới hiện đại VN - Aug 17, 2023
Lan man đầu 8 năm 2023 - Thơ thời sự - Aug 07, 2023
Chả chịu hư - Thơ mới hiện đại VN - Jun 26, 2023
Kiến, Chuột và Ruồi/ Em và tôi - Thơ mới hiện đại VN - Apr 22, 2023
Thì đã nhủ rằng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 13, 2023
Rượu Say Cùng Bạn Chùm thơ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 29, 2023
Đợi Em - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2023
Cuộc chơi - Thơ mới hiện đại VN - Feb 25, 2023
Đêm khát Nụ em cười - Thơ mới hiện đại VN - Feb 16, 2023
Hoang sơ chiều - Thơ mới hiện đại VN - Jan 06, 2023
Tiệc Rượu Trong Mơ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 14, 2022
Bài thơ Cái tôi - Viết về tác giả & tác phẩm - Dec 08, 2022
Tháng 3 về nhớ đêm xuân - Thơ mới hiện đại VN - Nov 16, 2022
Chắc là chuyện giai thoại * - Viết về tác giả & tác phẩm - Nov 09, 2022
Chút tản mạn ngày cuối tuần - Tùy bút - Bút ký - Oct 09, 2022
Giấc mơ lạ của tháng 8 Năm Nhâm Dần - 2022 - Tiểu luận - Tạp bút - Sep 30, 2022
Về 2 chữ - Viết về tác giả & tác phẩm - Sep 21, 2022
Trở về - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2022
Đêm ở làng Đá - Thơ mới hiện đại VN - Aug 31, 2022
Một chút tâm sự khi đọc thơ Nguyễn Tuyển - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 23, 2022
Nói với em - Thơ mới hiện đại VN - Aug 17, 2022
Chuyện vui về bài thơ - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 01, 2022
Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến - Thơ mới hiện đại VN - Jul 16, 2022
Quá khứ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 24, 2022
Gượng - Thơ mới hiện đại VN - Jun 06, 2022
Người về - Thơ mới hiện đại VN - May 31, 2022
Xem bói - Thơ mới hiện đại VN - May 16, 2022
20 bài thơ 4 câu độc vận - Thơ mới hiện đại VN - Apr 15, 2022
Chùm Thơ Tặng Nguyễn Minh Phượng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 01, 2022
Rượu với bạn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 14, 2022
Ngạo mình - Thơ mới hiện đại VN - Mar 05, 2022
Nẻo về - Thơ mới hiện đại VN - Feb 16, 2022
Thơ về quê hương - Thơ mới hiện đại VN - Jan 04, 2022
Bài thơ Lửng đèo tình khúc - Viết về tác giả & tác phẩm - Dec 16, 2021
Vài chuyện về comment trên facebook - Tùy bút - Bút ký - Dec 13, 2021
Viết cho con - Thơ mới hiện đại VN - Dec 06, 2021
Bỏ yêu - Thơ mới hiện đại VN - Nov 22, 2021
Chuyện về 3 lần xem tướng tay qua ảnh - Tùy bút - Bút ký - Nov 17, 2021
Tò He - Thơ mới hiện đại VN - Sep 17, 2021
Trai quê - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2021
Vài chuyện ngoài lề bài thơ Đừng Đi - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 25, 2021
Bài thơ Quê Choa của Đinh Sỹ Minh - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 13, 2021
Bài thơ Khóc chồng của Đồng Thị Chúc - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 04, 2021
Chuyện ngoài lề về bài thơ Bạn Quan - Viết về tác giả & tác phẩm - Jul 20, 2021
Phía không em - Thơ mới hiện đại VN - Jul 13, 2021
Xa quê - Kính tặng nhà thơ Trần Vấn Lệ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 05, 2021
Tình thơ còn mãi - chùm thơ Đặng Xuân Xuyến - Thơ mới hiện đại VN - Jun 21, 2021
Hương xưa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 14, 2021